Produktionsomkostninger og markeder for træpiller

Produktionsomkostninger og markeder for træpiller

Træpiller er en kilde til ren, bæredygtig, vedvarende og miljøvenlig energi. Ifølge en nylig rapport om størrelsesanalyse af træpiller blev det globale træpillemarked vurderet til 11 milliarder USD i 2022. Markedet forventes at nyde en stabil CAGR på 17.5 % i perioden mellem 2023 og 2032. Denne stigning i væksten på markedet skyldes den stigende efterspørgsel efter vedvarende energikilder, da flere og flere forbrugere udviser en præference for rene energikilder.

Desuden støtter de fleste regeringer produktion af træpiller, da industrien har hjulpet med at reducere den globale opvarmning og brugen af ​​fossile brændstoffer.

USA har den førende efterspørgsel efter træpiller, og det er også den største træpilleproducent. En nøglefaktor, der er ansvarlig for stigningen i produktionen af ​​træpiller i USA, er den stigende efterspørgsel fra det globale marked. Den Europæiske Union satte et krav om, at EU-landene skal reducere deres drivhusgasudledning med mindst 55 % og også bruge 32 % af vedvarende energikilder inden 2030. Desværre producerer Europa ikke nok træ til at imødekomme denne type efterspørgsel. Nogle af de europæiske lande, der ikke er i stand til at opfylde deres egen efterspørgsel efter træpiller, har resulteret i at importere produktet fra USA.

Yderligere, i Europa og Nordamerika, bruges brændstofpiller til små og mellemstore boligopvarmning i stedet for olie og elektricitet på grund af stigningen i prisen på sidstnævnte.

Hvis du er iværksætter, og du har planer om at begive dig ud i en rentabel produktion af træpiller, eller du allerede er i denne branche, undrer du dig måske over, hvor meget træpilleproduktion cost du vil pådrage dig og de mulige markeder, der er tilgængelige for at sælge dit produkt.

Nå, denne artikel tager et detaljeret kig på de faktorer, der påvirker produktionsomkostningerne for træpiller og de tilgængelige markeder for salg af træpiller.

Faktorer, der påvirker produktionsomkostningerne

Produktion af pillechips

omkostninger til levering af træpiller er påvirket af flere faktorer, som forklaret nedenfor.

Arbejdsomkostninger

For at producere træpiller skal du ansætte arbejdskraft. For eksempel er de fleste små til mellemstore træpilleproducenter afhængige af skovningsrester og træer med lille diameter som råmateriale til produktion af træpiller. Dette råmateriale skal knuses med en hammermølle for at opnå træpartikler af ensartet størrelse, der er små nok til at passe ind i pillepressen. Efter knusningen skal dette råmateriale tørres og sigtes, inden det føres ind i pillemaskinen. De fleste små og mellemstore træpilleproducenter vil kræve, at en operatør knuser, tørrer og sigter råmaterialet.

Når træpartiklerne er tørret og sorteret, føres de ind i træpelletsmaskine. Pillemaskinen kan også have brug for en operatør til at styre den, især hvis fremstillingsprocessen ikke er automatiseret. Når pillerne er klar, afkøles de og pakkes i små eller store poser. På dette tidspunkt kan du kræve en anden operatør til at hjælpe dig med at pakke dine træpiller i forskellige pakker.

Lønomkostninger vil ofte afhænge af et anlægs produktionskapacitet. Imidlertid er de anslåede arbejdsomkostninger for et anlæg, der producerer en kapacitet på 150,000 tons pellets om året, lig med omkring $10 pr. ton.

Energiomkostninger

En anden faktor, der driver træpillens driftsomkostninger op, er energiomkostningerne. Desværre er de fleste pilleanlæg drevet af elektricitet eller traditionelle brændstoffer. For det andet kræver tørringsprocessen også brændstof. Hvis råmaterialets fugtindhold er højt, er tørringsomkostningerne højere.

Transportudgifter

Transport står for næsten halvdelen af ​​de samlede omkostninger til produktion af træpiller. Transportomkostninger er en funktion af transportform, rejsetid, gennemsnitlig transportafstand og energitæthed for træpillerne. I USA foregår transport normalt ad vej eller jernbane. Jernbanetransport er mere økonomisk, når træpiller transporteres til længere afstande. Desuden anbefales denne transportform til producenter, der er bekymrede over COXNUMX-fodaftrykket, når de bruger vejtransport.

De fleste producenter af træpiller bruger dog lastbiler som transportform på grund af manglen på jernbanevogne, forsinkelser i leveringen og ufleksible jernbaneplaner.

Når du tager andre omkostninger med i produktionen, skal du derfor medregne omkostninger til jernbane- eller vejtransport, der bruges til at transportere pillerne fra pillemøllen til kunderne.

Markedet for pillechips

omkostninger til levering af træpiller

Reduceret elforbrug på grund af stigende priser på el og andre brændsler, såsom naturgas og olie, har ført til øget efterspørgsel efter træpiller. Bekymring over klimaændringer er en anden faktor, der vækker interesse for træpiller. Regeringer stræber også efter at mindske virkningen af ​​klimaændringer ved at tilskynde til brugen af ​​vedvarende energikilder gennem skatteincitamenter, subsidier, finansieringsprogrammer og strenge restriktioner for kulstofemissioner.

Pillemarkedet kan opdeles i bolig-, industri- og landbrugssektormarkeder. Privatkunder bruger træpiller til at opvarme deres hjem, lejligheder, skoler, kontorer og arbejdspladser. Industrikunder er dem, der har brug for piller til industrielle behov, mens der i landbrugssektoren anvendes træpiller som erstatning for brændselsolie.

Boligmarked

Træpiller er populære til opvarmning og madlavning på grund af deres bæredygtighed og det faktum, at de giver ren energi. De giver således et miljøvenligt alternativ til strøm, olie og gas.  

Ifølge en nylig undersøgelse udgjorde træpilleindtægterne fra boligmarkedet USD 3.71 mia. i 2021. Omsætningen forventes at vokse markant i de kommende år, hvilket betyder, at der er et massivt boligmarked for træpiller klar til at blive udnyttet.

Industrielt marked

Grøn gasemission er blevet et miljøproblem for mange regeringer, og det er derfor, de fleste industrielle aktører bruger alternative vedvarende energikilder såsom pellets. Desuden er brugen af ​​brændstofpiller mere økonomisk end at bruge gas, olie eller elektricitet.

Det globale industrielt træpillemarkeds størrelse blev fremskrevet til USD 5.54 milliarder i 2019. Selvom Covid-19-pandemien førte til et negativt efterspørgselschok for alle sektorer, inklusive træpillesektoren, har det globale træpillemarked vist enorm vækst efter pandemien pga. til øget efterspørgsel på markedet. Markedet forventes at nå op på USD 7.96 milliarder i 2027.

I øjeblikket er energiværker de største industrielle forbrugere af træpiller. Træpiller bruges også til at dreje turbiner for at generere elektricitet i industrier. Et bemærkelsesværdigt eksempel er Drax-kraftværket i Storbritannien, der gik over til brugen af ​​træpiller fra kul for at hjælpe med at bekæmpe klimaændringer.

Landbrugssektoren

Træpiller hjælper med at udligne omkostningerne i landbrugssektoren ved at erstatte brændselsolie og andre varmekilder. Reduktion af brændstofomkostninger øger bedrifternes selvforsyning og økonomiske levedygtighed.

Desuden bruges træpiller også i gårde som strøelse og barkflis. Pellets bruges i gårde som en kilde til dyrestrøelse af høj kvalitet og støvfattigt, især til heste. Desuden spredes pellets over jorden, da de danner et rent og biologisk nedbrydeligt lag, der reducerer erosion og ukrudt, samtidig med at de tilfører organisk materiale til jorden.

Konklusion

Træpiller kan sælges på en række forskellige markeder. Forhåbentlig, hvis du er træpilleproducent, kan du nu komme med en nøjagtig analyse af produktionsomkostningsdata for træpiller, og du er informeret om de tilgængelige markeder for dit produkt.

At forstå driftsomkostningerne og markedet for din træpilleproduktionsvirksomhed er kun det første skridt til at drive en rentabel pilleproduktionsvirksomhed. Du skal også vælge et pålideligt træpillefremstillingsanlæg.

At TCPEL, producerer vi træpillemøller af god kvalitet, der har høj ydelse. Vi sælger vores maskiner både herhjemme og i udlandet. Vi har et team af professionelle ingeniører, som vil give detaljerede svar på dine spørgsmål. Du er velkommen til kontakt os i dag til alle dine behov for træpilleproduktion, og vi vender tilbage til dig på ingen tid

Tal med en ekspert

Kontakt os

Tal med en ekspert

Kontakt os