wood-pellelts-blacken

4 Պատճառները, թե ինչու են ձեր փայտի կարկուտները սևանում և ինչ անել, երբ ձեր Pelle մեքենան պահում է

4 Reasons Why Your Wood Pellets Blacken and What to Do When Your Pelle Machine On Hold In the process of pelletizing, have you ever encountered slow pellet output, low yield, forming pellets too hard, a black phenomenon, or even a spontaneous combustion situation? After cooling, high-quality wood pellets look like a colored crayons with

4 Պատճառները, թե ինչու են ձեր փայտի կարկուտները սևանում և ինչ անել, երբ ձեր Pelle մեքենան պահում է Կարդալ ավելին »