តំបន់ឧស្សាហកម្ម ស៊ូហេង,Zhangqiu,ជីណាន,ខេត្ត Shandong,ចិន,250200

+86 531 8371 2005

ទាក់ទងមកយើងដើម្បីគាំទ្រគម្រោង Pellet របស់អ្នក។

យើងស្អប់សារឥតបានការ, ហើយយើងគោរពឯកជនភាពរបស់អ្នក។.
ការសាកសួរនឹងផ្ញើទៅកាន់ក្រុមលក់របស់យើង។, យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកជាមួយ 12 ម៉ោង.

គ្រឿងម៉ាស៊ីន Taichang

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរោងចក្រ (3)

ច្រើនជាង 20 ឆ្នាំ’ បទពិសោធន៍ក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតគ្រាប់អាចឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយដែលពេញចិត្ត. ទាក់ទងមកយើង ហើយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំនាញរបស់យើងជួយអ្នក។.