គ្រាប់ឫស្សី

គ្រាប់ឫស្សី: ដំណើរការបង្កើតជាជំហាន ៗ

គ្រាប់ឫស្សី: ដំណើរការផលិតជាជំហាន ៗ គ្រាប់ឬស្សីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។. មនុស្សចាត់ទុកវាថាជាការជំនួសធ្យូងថ្មដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន. បន្ទះឈើឫស្សីគឺជាប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញដែលមានការបំភាយទាប និងតម្លៃកំដៅខ្ពស់។. បន្ថែម, គ្រាប់ទាំងនេះបញ្ចេញផេះតិចតួច. ការ​សិក្សា​អំពី​គ្រាប់​ឫស្សី​បង្ហាញ​ថា​ក្នុង​ …

គ្រាប់ឫស្សី: ដំណើរការបង្កើតជាជំហាន ៗ អាន​បន្ថែម »