Productiekosten en markten voor houtpellets

Productiekosten en markten voor houtpellets

Houtpellets zijn een bron van schone, duurzame, hernieuwbare en milieuvriendelijke energie. Volgens een recent analyserapport over de marktomvang van houtpellets werd de wereldwijde markt voor houtpellets in 11 gewaardeerd op 2022 miljard dollar. De markt zal naar verwachting een gestage CAGR van 17.5% genieten in de periode tussen 2023 en 2032. groei van de markt is te danken aan de stijgende vraag naar hernieuwbare energiebronnen, aangezien steeds meer consumenten een voorkeur tonen voor schone energiebronnen.

Bovendien steunen de meeste regeringen de productie van houtpellets, aangezien de industrie heeft bijgedragen aan het verminderen van de opwarming van de aarde en het gebruik van fossiele brandstoffen.

De VS heeft de grootste vraag naar houtpellets en is ook de grootste producent van houtpellets. Een sleutelfactor die verantwoordelijk is voor de toename van de productie van houtpellets in de VS is de stijgende vraag van de wereldmarkt. De Europese Unie heeft als eis gesteld dat de EU-landen hun uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% moeten verminderen en ook 32% hernieuwbare energiebronnen moeten gebruiken tegen 2030. Helaas produceert Europa niet genoeg hout om aan dit soort vraag te voldoen. Sommige Europese landen die niet aan hun eigen vraag naar houtpellets kunnen voldoen, hebben ertoe geleid dat het product uit de VS is geïmporteerd.

Verder worden in Europa en Noord-Amerika brandstofpellets gebruikt voor kleine en middelgrote woningverwarming in plaats van olie en elektriciteit vanwege de stijging van de prijs van laatstgenoemde.

Als u een ondernemer bent en plannen heeft om winstgevende houtpellets te produceren, of als u al actief bent in deze branche, vraagt ​​u zich misschien af ​​hoeveel productie van houtpellets cost die u zult oplopen en de mogelijke markten die beschikbaar zijn voor de verkoop van uw product.

Welnu, dit artikel gaat gedetailleerd in op de factoren die van invloed zijn op de productiekosten van houtpellets en de beschikbare markten voor de verkoop van pelletbrandstof.

Factoren die de productiekosten beïnvloeden

Productie van pelletchips

Het leveringskosten houtpellets wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Arbeidskost

Om houtpellets te produceren, moet u arbeidskrachten inhuren. De meeste kleine tot middelgrote producenten van houtpellets zijn bijvoorbeeld afhankelijk van houtkapresiduen en bomen met een kleine diameter als grondstof voor de productie van houtpellets. Deze grondstof moet worden geplet met een hamermolen om houtdeeltjes van consistente grootte te verkrijgen die klein genoeg zijn om in de pelletpers te passen. Na het malen moet deze grondstof worden gedroogd en gezeefd voordat deze in de pelletmachine wordt gevoerd. De meeste kleine en middelgrote producenten van houtpellets hebben een operator nodig om de grondstof te pletten, te drogen en te zeven.

Nadat de houtdeeltjes zijn gedroogd en gesorteerd, worden ze in de houtpelletsmachine. De pelletmachine heeft mogelijk ook een operator nodig om hem te besturen, vooral als het productieproces niet geautomatiseerd is. Als de pellets klaar zijn, worden ze gekoeld en verpakt in kleine of bulkzakken. Op dit moment heeft u mogelijk een andere operator nodig om u te helpen bij het verpakken van uw houtpellets in verschillende pakketten.

Arbeidskosten zijn vaak afhankelijk van de productiecapaciteit van een fabriek. De geschatte arbeidskosten voor een fabriek die een capaciteit van 150,000 ton pellets per jaar produceert, zijn echter gelijk aan ongeveer $ 10 per ton.

Energiekosten

Een andere factor die de operationele kosten van houtpellets opdrijft, zijn de energiekosten. Helaas worden de meeste pelletfabrieken aangedreven door elektriciteit of traditionele brandstoffen. Ten tweede is er voor het droogproces ook brandstof nodig. Als het vochtgehalte van de grondstof hoog is, zijn de droogkosten hoger.

Vervoerskosten

Transport is goed voor bijna de helft van de totale productiekosten van houtpellets. Transportkosten zijn een functie van de transportvorm, reistijd, gemiddelde transportafstand en energiedichtheid van de houtpellets. In de VS vindt het transport meestal plaats over de weg of per spoor. Spoorvervoer is voordeliger wanneer houtpellets naar grotere afstanden worden vervoerd. Bovendien wordt dit transportmiddel aanbevolen voor producenten die zich zorgen maken over de ecologische voetafdruk bij het gebruik van wegtransport.

De meeste producenten van houtpellets gebruiken echter vrachtwagens als transportmiddel vanwege het gebrek aan treinwagons, vertragingen bij de levering en onbuigzame spoorschema's.

Daarom moet u, wanneer u rekening houdt met andere kosten tijdens de productie, de transportkosten per spoor of over de weg meenemen die worden gebruikt om de pellets van de pelletfabriek naar de klanten te vervoeren.

De markt voor pelletchips

leveringskosten houtpellets

Het verminderde elektriciteitsverbruik als gevolg van stijgende prijzen van elektriciteit en andere brandstoffen, zoals aardgas en olie, heeft geleid tot een grotere vraag naar houtpellets. Bezorgdheid over klimaatverandering is een andere factor die de belangstelling voor houtpellets aanwakkert. Overheden streven er ook naar om de impact van klimaatverandering te verminderen door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen door middel van fiscale prikkels, subsidies, financieringsprogramma's en strikte beperkingen op de koolstofemissies.

De pelletmarkt kan worden onderverdeeld in markten voor de residentiële, industriële en agrarische sector. Residentiële klanten gebruiken houtpellets om hun huizen, appartementen, scholen, kantoren en werkplekken te verwarmen. Industriële klanten zijn degenen die pellets nodig hebben voor industriële behoeften, terwijl in de landbouwsector houtpellets worden gebruikt als vervanging voor stookolie.

Residentiële markt

Houtpellets zijn populair voor verwarming en koken vanwege hun duurzaamheid en het feit dat ze schone energie leveren. Zo bieden ze een milieuvriendelijk alternatief voor stroom, olie en gas.  

Volgens een recent onderzoek waren de inkomsten uit houtpellets van de residentiële markt in 3.71 goed voor 2021 miljard dollar. De inkomsten zullen naar verwachting de komende jaren aanzienlijk groeien, wat betekent dat er een enorme residentiële markt voor houtpellets klaar is om te worden uitgebuit.

Industriële markt

De uitstoot van groen gas is voor veel overheden een milieuprobleem geworden. Daarom gebruiken de meeste industriële spelers alternatieve hernieuwbare energiebronnen zoals pellets. Bovendien is het gebruik van brandstofpellets zuiniger dan het gebruik van gas, olie of elektriciteit.

De wereldwijde marktomvang voor industriële houtpellets werd geraamd op USD 5.54 miljard in 2019. Hoewel de Covid-19-pandemie leidde tot een negatieve vraagschok voor alle sectoren, inclusief de houtpelletssector, heeft de wereldwijde pelletmarkt een enorme groei laten zien na de pandemie als gevolg aan een grotere marktvraag. De markt zal naar verwachting in 7.96 USD 2027 miljard bereiken.

Momenteel zijn energiecentrales de grootste industriële verbruikers van houtpellets. Houtpellets worden ook gebruikt om turbines te laten draaien om elektriciteit op te wekken in industrieën. Een opmerkelijk voorbeeld is de Drax-elektriciteitscentrale in het VK die is overgestapt op het gebruik van houtpellets uit steenkool om de klimaatverandering te helpen bestrijden.

Landbouw sector

Houtpellets helpen de kosten in de landbouwsector te compenseren door stookolie en andere warmtebronnen te vervangen. Het verlagen van de brandstofkosten verhoogt de zelfvoorziening en de economische levensvatbaarheid van boerderijen.

Bovendien worden houtpellets ook op boerderijen gebruikt als bodembedekking en mulch. Pellets worden op boerderijen gebruikt als een bron van hoogwaardig en stofarm dierenstrooisel, vooral voor paarden. Bovendien worden pellets over de bodem verspreid, omdat ze een schone en biologisch afbreekbare laag vormen die erosie en onkruid vermindert en tegelijkertijd organische stof aan de bodem toevoegt.

Conclusie

Houtpellets kunnen op verschillende markten worden verkocht. Als u een producent van houtpellets bent, kunt u nu hopelijk een nauwkeurige analyse maken van de productiekosten van houtpellets en bent u op de hoogte van de beschikbare markten voor uw product.

Het begrijpen van de bedrijfskosten en de markt voor uw houtpelletproductiebedrijf is slechts de eerste stap naar het runnen van een winstgevende pelletproductiebedrijf. U moet ook een betrouwbare installatie voor het maken van houtpellets kiezen.

At TCPEL, produceren we houtpelletmolens van goede kwaliteit met een hoge output. Wij verkopen onze machines zowel in binnen- als buitenland. We hebben een team van professionele ingenieurs die gedetailleerde antwoorden op uw vragen zullen geven. Voel je vrij om deze link vandaag nog voor al uw behoeften op het gebied van de productie van houtpellets, en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Praat met een deskundige

Neem contact met ons op

Praat met een deskundige

Neem contact met ons op