Trepelletsflis Produksjonskostnader og markeder

Trepelletsflis Produksjonskostnader og markeder

Trepellets er en kilde til ren, bærekraftig, fornybar og miljøvennlig energi. I følge en nylig markedsstørrelsesanalyse for trepellets ble det globale trepelletmarkedet verdsatt til USD 11 milliarder i 2022. Markedet forventes å ha en jevn CAGR på 17.5 % i perioden mellom 2023 og 2032. Denne økningen i veksten i markedet skyldes økningen i etterspørselen etter fornybare energikilder ettersom flere og flere forbrukere viser en preferanse for rene energikilder.

Dessuten støtter de fleste regjeringer produksjon av trepellets ettersom industrien har bidratt til å redusere global oppvarming og bruk av fossilt brensel.

USA har den ledende etterspørselen etter trepellets, og det er også den største trepelletsprodusenten. En nøkkelfaktor som er ansvarlig for økningen av trepelletsproduksjonen i USA er den økende etterspørselen fra det globale markedet. Den europeiske union satte et krav om at EU-landene må kutte sine drivhusutslipp med minst 55 % og også bruke 32 % av fornybare energikilder innen 2030. Dessverre produserer ikke Europa nok tømmer til å møte denne typen etterspørsel. Noen av de europeiske landene som ikke klarer å møte sin egen etterspørsel etter trepellets, har resultert i import av produktet fra USA.

Videre, i Europa og Nord-Amerika, brukes drivstoffpellets til små og mellomstore boligoppvarming i stedet for olje og elektrisitet på grunn av økningen i prisen på sistnevnte.

Hvis du er en gründer, og du har planer om å begi deg ut i lønnsom trepelletsproduksjon, eller du allerede er i denne bransjen, lurer du kanskje på hvor mye trepellets produksjon cost du vil pådra deg og de mulige markedene som er tilgjengelige for å selge produktet ditt.

Vel, denne artikkelen tar en detaljert titt på faktorene som påvirker produksjonskostnadene for trepellets og de tilgjengelige markedene for salg av pellets.

Faktorer som påvirker produksjonskostnadene

Pellet Chips Produksjon

De forsyningskostnad for trepellets påvirkes av flere faktorer, som forklart nedenfor.

Arbeidskostnader

For å produsere trepellets må du leie inn arbeidskraft. For eksempel er de fleste små til mellomstore trepelletsprodusenter avhengige av hogstrester og trær med liten diameter som råmateriale for trepelletsproduksjon. Denne råvaren må knuses med en hammermølle for å oppnå trepartikler i konsekvent størrelse som er små nok til å passe inn i pelletspressen. Etter knusing må dette råstoffet tørkes og siktes før det mates inn i pelletsmaskinen. De fleste små og mellomstore trepelletsprodusenter vil kreve at en operatør knuser, tørker og sikter råmaterialet.

Når trepartiklene er tørket og sortert, blir de matet inn i trepelletsmaskin. Pelletsmaskinen kan også trenge en operatør for å kontrollere den, spesielt hvis produksjonsprosessen ikke er automatisert. Når pelletsene er klare, avkjøles de og pakkes i små eller bulkposer. På dette tidspunktet kan du kreve at en annen operatør hjelper deg med å pakke trepelletene dine i forskjellige pakker.

Arbeidskostnadene vil ofte avhenge av et anleggs produksjonskapasitet. Imidlertid er den estimerte arbeidskostnaden for et anlegg som produserer en kapasitet på 150,000 10 tonn pellets per år lik rundt $XNUMX per tonn.

Energikostnader

En annen faktor som øker driftskostnadene for trepelleten er energikostnadene. Dessverre er de fleste pelletsverk drevet av elektrisitet eller tradisjonelt brensel. For det andre krever tørkeprosessen også drivstoff. Hvis råstoffets fuktighetsinnhold er høyt, er tørkekostnaden høyere.

Transportkostnader

Transport står for nesten halvparten av de totale produksjonskostnadene for trepellets. Transportkostnader er en funksjon av transportform, reisetid, gjennomsnittlig transportavstand og energitetthet til trepelletene. I USA foregår transport vanligvis med vei eller jernbane. Jernbanetransport er mer økonomisk når du frakter trepellets til lengre avstander. Dessuten anbefales denne transportmåten for produsenter som er bekymret for karbonavtrykket når de bruker veitransport.

Imidlertid bruker de fleste trepelletsprodusenter lastebiler som transportmiddel på grunn av mangel på jernbanevogner, forsinkelser i levering og ufleksible jernbaneplaner.

Når du tar med andre kostnader under produksjonen, må du derfor inkludere jernbane- eller veitransportkostnader som brukes til å frakte pellets fra pelletsfabrikken til kundene.

Markedet for pelletschips

forsyningskostnad for trepellets

Redusert strømforbruk på grunn av stigende priser på elektrisitet og annet brensel, som naturgass og olje, har ført til økt etterspørsel etter trepellets. Bekymring for klimaendringer er en annen faktor som vekker interessen for trepellets. Regjeringer streber også etter å redusere virkningen av klimaendringer ved å oppmuntre til bruk av fornybare energikilder gjennom skatteinsentiver, subsidier, finansieringsprogrammer og strenge restriksjoner på karbonutslipp.

Pelletsmarkedet kan deles inn i bolig-, industri- og landbruksmarkeder. Privatkunder bruker trepellets til å varme opp hjem, leiligheter, skoler, kontorer og arbeidsplasser. Industrikunder er de som trenger pellets til industrielle behov, mens det i landbrukssektoren brukes trepellets som erstatning for fyringsolje.

Boligmarked

Trepellets er populært for oppvarming og matlaging på grunn av deres bærekraft og det faktum at de gir ren energi. Dermed gir de et miljøvennlig alternativ til kraft, olje og gass.  

I følge en fersk undersøkelse utgjorde trepelletsinntektene fra boligmarkedet USD 3.71 milliarder i 2021. Inntektene forventes å vokse betydelig de neste årene, noe som betyr at det er et massivt boligmarked for trepellets klar til å bli utnyttet.

Industrielt marked

Grønn gassutslipp har blitt et miljøproblem for mange myndigheter, og det er grunnen til at de fleste industrielle aktører bruker alternative fornybare energikilder som pellets. Dessuten er bruken av drivstoffpellets mer økonomisk enn å bruke gass, olje eller elektrisitet.

Det globale markedet for industritrepellets ble anslått til USD 5.54 milliarder i 2019. Selv om Covid-19-pandemien førte til et negativt etterspørselssjokk for alle sektorer, inkludert trepelletssektoren, har det globale pelletsmarkedet vist enorm vekst etter pandemien pga. til økt etterspørsel i markedet. Markedet anslås å nå USD 7.96 milliarder innen 2027.

For tiden er energiverk de største industrielle forbrukerne av trepellets. Trepellets brukes også til å snu turbiner for å generere elektrisitet i industrier. Et bemerkelsesverdig eksempel er Drax kraftstasjon i Storbritannia som gikk over til bruk av trepellets fra kull for å bekjempe klimaendringene.

Landbrukssektoren

Trepellets bidrar til å kompensere for kostnader i landbrukssektoren ved å erstatte fyringsolje og andre varmekilder. Å redusere drivstoffkostnadene øker gårdenes selvforsyning og økonomiske levedyktighet.

Dessuten brukes trepellets også i gårder som sengetøy og mulch. Pellets brukes i gårder som en kilde til dyresengetøy av høy kvalitet og lite støv, spesielt for hester. Videre spres pellets over jorden ettersom de danner et rent og biologisk nedbrytbart lag som reduserer erosjon og ugress samtidig som de tilfører organisk materiale til jorden.

konklusjonen

Trepellets kan selges i en rekke markeder. Forhåpentligvis, hvis du er en trepelletsprodusent, kan du nå komme med en nøyaktig analyse av produksjonskostnadsdata for trepellets, og du blir informert om de tilgjengelige markedene for produktet ditt.

Å forstå driftskostnadene og markedet for din trepelletsproduksjonsvirksomhet er bare det første trinnet for å drive en lønnsom pelletsproduksjonsvirksomhet. Du må også velge et pålitelig anlegg for trepellets.

At Tcpel, produserer vi trepelletsmøller av god kvalitet som har høy ytelse. Vi selger våre maskiner både i inn- og utland. Vi har et team av profesjonelle ingeniører som vil gi detaljerte svar på spørsmålene dine. Føl deg fri til å kontakt oss i dag for alle dine trepelletsproduksjonsbehov, og vi vil komme tilbake til deg på kort tid

Snakk med en ekspert

Kontakt

Snakk med en ekspert

Kontakt