Analiza i optymalizacja źródeł ciepła suszarek przemysłowych

Analiza i optymalizacja źródeł ciepła suszarek przemysłowych

Ze względu na szeroki zakres zastosowań, suszarki przemysłowe może suszyć złożone materiały. Suszarki przemysłowe mają różne wymagania dotyczące źródła ciepła i sprzętu źródła ciepła. Po określeniu materiału do suszenia potwierdzono również wybór źródła ciepła. Rodzaj źródła ciepła suszarki przemysłowej i forma sprzętu do wymiany ciepła w dużej mierze determinują koszt eksploatacji i koszt produkcji sprzętu, więc techniczne i ekonomiczne wskaźniki wyposażenia suszarki przemysłowej zależą nie tylko od rozsądnego projektu i normalnej eksploatacji samego urządzenia suszarniczego, ale także w dużej mierze jest to również ściśle związane z wybranym źródłem ciepła i sposobem jego wykorzystania. Najczęściej stosowanymi paliwami jako źródła ciepła są: stałe, płynne, gazowe, nośniki ciepła oraz energia elektryczna. Różne materiały palne (węgiel, gaz ziemny, gaz płynny, palny gaz chemiczny) i produkty spalania w powietrzu, para wodna, gorąca woda, elektryczność.

Podstawa wyboru źródła ciepła suszarki przemysłowej

suszarka obrotowa i wentylator

Podstawa doboru źródła ciepła suszarni przemysłowej powinna spełniać następujące wymagania:

  1. Wymagania dotyczące jakości produktu. Temperatura ogrzewania i czystość źródła ciepła będą miały duży wpływ na jakość materiału.
  2. Wymagania środowiskowe. Podczas procesu spalania niektóre źródła ciepła spalania wydzielają specyficzny zapach lub dym, który po uwolnieniu do atmosfery zanieczyszcza środowisko. Z takich źródeł ciepła należy korzystać ostrożnie.
  3. Ekonomiczny i łatwy do zdobycia. Wybrane źródło ciepła dostosowujemy do warunków lokalnych, uwzględniając nie tylko różne koszty, ale także łatwość jego pozyskania.
  4. Bezpieczeństwo. Jeden punkt jest ważniejszy w przypadku źródeł ciepła opalanych bezpośrednio. Niektóre materiały przeznaczone do suszenia są łatwopalne, wybuchowe lub łatwo utleniają się. Do obróbki takich materiałów najlepiej wykorzystać źródła ciepła pośredniej wymiany ciepła. W przypadku źródeł ciepła opalanych bezpośrednio wymagane są specjalne środki zmniejszające palność lub przeciwwybuchowe.

W ramach polityki ochrony środowiska państwa, producent suszarek przemysłowych potrzebę opracowania nowych alternatywnych rozwiązań w zakresie energii, aby zapewnić normalne użytkowanie suszarek przy założeniu spełnienia wymagań dotyczących emisji związanych z ochroną środowiska. Jako tradycyjne źródło energii, węgiel jest preferowanym źródłem ciepła dla suszarek przemysłowych ze względu na „niską cenę i łatwy dostęp”. Obecnie głównymi krajowymi alternatywami są: gaz ziemny, pompa ciepła wykorzystująca energię powietrza, cząstki biomasy, para wodna i inne metody.

suszarka obrotowa na paliwo gazowe

Istnieje wiele dostępnych źródeł ciepła dla produkowanej przez nas suszarni trójciągowej. Inżynierowie skonfigurują odpowiednie źródła ciepła zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki stabilnej wydajności i humanizowanej konstrukcji nasze suszarki przemysłowe są preferowane w kraju i za granicą i są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, paszowym, medycznym, rolnictwie i innych gałęziach przemysłu. Zapewnij niezawodny, wysokiej jakości, energooszczędny przemysłowy sprzęt do suszenia.

Jak rozsądnie skonfigurować źródło ciepła i wentylator suszarni przemysłowej?

przemysłowe źródło ogrzewania suszarki obrotowej

W normalnych warunkach, w ustawieniu systemu suszarni przemysłowej, system źródła ciepła jest zwykle montowany z piecem opalanym bezpośrednio gorącym dmuchem. Podczas suszenia żużla, gdy temperatura spalin jest bliska 800°C, łatwo jest spowodować rekrystalizację granulowanego żużla wielkopiecowego i utratę jego aktywności hydraulicznej. Dlatego podczas procesu suszenia materiału wymaganą temperaturę suszenia należy określić zgodnie z różnymi wymaganiami dotyczącymi wilgotności i właściwości fizycznych materiału, aby nie było łatwo spowodować zmiany właściwości fizycznych i wpłynąć na jakość gotowego produktu .

produkcja przemysłowych suszarek obrotowych w naszej fabryce

W rzeczywistym procesie produkcyjnym, gdy temperatura gazów spalinowych z pieca nadmuchowego jest zbyt wysoka, można go odpowiednio wymieszać z zimnym powietrzem w celu regulacji i schłodzenia. Specjalny zawór regulacyjny zimnego powietrza komory mieszania można ustawić między komorą spalania a suszarką w celu realizacji regulacji i kontroli temperatury gazów spalinowych wchodzących do suszarni. Suszarnia cementu może również wykorzystywać gorące spaliny z podgrzewacza końcowego pieca i chłodnicy rusztu jako źródło ciepła i może być używana w połączeniu z urządzeniami do usuwania pyłu.

Zadaniem układu dolotowego powietrza w układzie suszenia jest szybkie odprowadzanie spalin o wysokiej wilgotności i niskiej temperaturze oraz poprawa wydajności suszenia. Aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej zawartej w spalinach w układzie, co spowoduje trudności w odpylaniu (zjawisko lepkiego worka), należy utrzymywać temperaturę spalin z osuszacza na poziomie około 120-125°C . Gdy temperatura spalin jest niska, naturalna wydajność wentylacyjna komina nie jest wystarczająca do pokonania oporu płynu sprzętu suszącego i sprzętu odpylającego, dlatego wentylator indukowany przez kocioł jest często używany jako moc wentylacji suszarni przemysłowej .

Porozmawiaj z Ekspertem

Kontakt

Porozmawiaj z Ekspertem

Kontakt