ako úspešne začať podnikať s drevenými peletami v roku 2024

Ako úspešne začať podnikať s drevenými peletami 2024

Drevená peleta je alternatívne palivo, ktoré možno použiť ako náhradu za uhlie a zemný plyn. Ide vlastne o čistý, lacný a obnoviteľný zdroj energie, ktorý vzniká zlisovaním biomasy (organického materiálu) do drobných peliet. Globálny trh s drevenými peletami bol v roku 9.58 ocenený na 2023 miliardy USD a očakáva sa, že bude rásť pri CAGR 4.70% počas prognózovaného obdobia. 

Začíname s vlastným obchod s drevenými peletami môže byť pre vás to správne rozhodnutie. Aby ste však mohli začať úspešne, musíte jasne rozumieť trhu s drevenými peletami a mať dobrý plán na spustenie výroby drevených peliet. Pred začatím podnikania s drevenými peletami je podnikateľský plán na drevené pelety dosť dôležitý. V článku nájdete všetky potrebné informácie, ktoré vám pomôžu úspešne začať s výrobou drevených peliet.

Skontrolujte miestny trh s výrobou peliet, urobte si hĺbkový prieskum trhu s palivom z biomasy.

piliny z pilín

Vďaka veľkému využitiu v domácnostiach aj priemysle obľuba drevených peliet neustále rastie. Je to dobrá obchodná príležitosť pre začínajúcich podnikateľov. Pri plánovaní spustenia zariadenia na výrobu drevených peliet je potrebné starostlivo posúdiť potenciál trhu a zhodnotiť trh s palivom z biomasy v ich oblasti. Oplatí sa vyrábať vlastné drevené pelety, to by mala byť otázka vopred vyriešená.

Existuje mnoho potenciálnych dôvodov, prečo by ste sa rozhodli založiť zariadenie na výrobu drevených peliet – možno máte lesy alebo vlastníte pílu – aby ste získali vysoký príjem z predaja surovín, alebo chcete vyrábať pelety na predaj ako vedľajšie produkty z vášho iného podniku. podnikania. Nech sú dôvody akékoľvek, vždy je dôležité zvážiť, aká efektívna bude výroba peliet vzhľadom na ich cenu v porovnaní s trhovou cenou peliet. Toto je jediný spôsob, ako zo svojho projektu vytvoríte skutočne ziskový biznis.

Prvým krokom pri začatí podnikania s drevenými peletami je kontrola miestneho trhu s výrobou peliet. Môžete to urobiť tak, že navštívite miestne sklady reziva alebo sa spýtate v podnikoch, ktoré používajú veľké množstvo výrobkov z dreva, alebo kontaktujete miestne spoločnosti zaoberajúce sa údržbou stromov. Ak sa vo vašej oblasti už nachádza niekoľko mlynov na pelety, môže byť ťažké nájsť výklenok, ktorý ešte nie je zaplnený. Ak však žijete v oblasti, kde sa nenachádzajú žiadne miestne mlyny na výrobu peliet z odpadových produktov z dreva, potom by to mohlo byť dobré miesto na začatie vlastného podnikania.

Mali by ste tiež urobiť hĺbkový prieskum trhu s palivom z biomasy: jeho charakteristiky a trendy; aké typy zákazníkov existujú a kde; kto sú vaši konkurenti a ako fungujú; aké technológie sú k dispozícii?

Zvážte požadovanú veľkosť zariadenia na výrobu peliet, dozviete sa viac o rôznych technológiách výroby peletovacích liniek.

rozloženie peletovej linky

Akonáhle ste pripravení začať podnikať s drevenými peletami, musíte premýšľať o veľkosti zariadenia na výrobu peliet, ktorá bude potrebná. Musíte sa tiež dozvedieť viac o rôznych linka na pelety výrobných technológií.

Veľká továreň môže ľahko vyrábať veľké objemy peliet, ale vyžaduje si to aj viac investícií a času na ich uvedenie do prevádzky. Na druhej strane, ak máte obmedzené zdroje alebo nemáte dostatok peňazí na veľkovýrobu, mali by ste zvážiť začatie výroby drevných peliet v malom meradle a postupne zvyšovať svoju produkciu, keď získate skúsenosti v odbore.

Naplánujte si svoj zdroj surovín, skontrolujte, či môžete získať dostatok surovín pre váš podnikateľský plán na pelety.

Plánovanie je základom každého podnikania. Pomáha to dosiahnuť váš cieľ a dosiahnuť zisk. Obchod s drevenými peletami nie je iný. Chce to aj úspešný podnikateľský plán, aby ste ho mohli úspešne rozbehnúť.

Ak si chcete založiť vlastný biznis s drevenými peletami, vopred sa uistite, že máte dostatok surovín. Ak na trhu nie je k dispozícii žiadny vhodný zdroj surovín, budete čeliť mnohým problémom pri rozbiehaní vlastného podnikania s drevenými peletami.

Ak začínate s výrobou drevných peliet v malom rozsahu len s jedným strojom, potom by bolo ľahké získať potrebné množstvo surovín z vlastného miesta alebo z blízkych oblastí, kde je veľa stromov. Ak však plánujete založiť veľkú priemyselnú jednotku, môže sa stať, že bude ťažké získať suroviny, pretože v okolí vašej lokality nebude k dispozícii dostatok zásob.

Musíte sa rozhodnúť, aký druh dreva bude najvhodnejší na výrobu drevených peliet. Okrem toho budete musieť zvážiť, či je miesto, kde plánujete zriadiť továreň, vhodné pre tento typ prevádzky alebo nie. Náklady spojené so zriadením takejto továrne budú závisieť aj od toho, či existujú nejaké miestne predpisy, ktoré sa musia dodržiavať počas procesu výstavby a podobne.

Voľba mlyn na pelety je rozhodujúce, naučiť sa rozdiel od peletizácie surovín a peletizácie konečného produktu.

mlyn na pelety na sklade

Výber nesprávneho stroja môže byť nákladnou chybou a ovplyvniť vaše výrobné náklady a časové náklady pri každodennej prevádzke, čo určí rozsah výroby drevených peliet za účelom zisku.

Kvalita stroj na pelety je kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o úspechu nášho projektu. Ak si vyberieme peletový mlyn nižšej kvality, naše výrobné náklady sa zvýšia kvôli viac času strávenému údržbou a opravou, čo by mohlo spôsobiť stratu peňazí. Aký druh mlyna na pelety by sme si teda mali vybrať?

Najprv si musíme položiť otázku, či začíname podnikať s drevenými peletami ako súčasť našej spoločnosti alebo individuálne? Ak ho chcete spustiť ako súčasť vašej spoločnosti, potom je lepšie, ak použijete veľký stroj s vysokou produktivitou a mierou efektívnosti. Ak však chcete začať len ako jednotlivec alebo si chcete dokonca len vyskúšať tento podnik, potom je lepšie, ak použijete malý stroj, ktorý má nízke náklady na hodinu, ale vysokú produktivitu.

Po druhé, musíme si vybrať medzi vertikálnym alebo horizontálnym typom? Vertikálny typ je vhodný na výrobu vysoko kvalitných peliet z tvrdého dreva, zatiaľ čo horizontálny typ je jednoduchší na výrobu peliet z mäkkého dreva.

Po tretie, musíme tiež zvážiť, či chceme použiť ručný alebo automatický systém podávania? Systém manuálneho podávania je možné použiť pri výrobe peliet z mäkkého dreva, pretože sú relatívne jednoduché na výrobu a nevyžadujú príliš veľa technológie na strane zariadenia. Automatický podávací systém je možné použiť pri výrobe peliet z tvrdého dreva, pretože ich výroba je v porovnaní s peletami z mäkkého dreva náročnejšia.

Získajte potrebné licencie a povolenia.

Skôr ako začnete predávať drevené pelety, musíte získať všetky potrebné licencie a povolenia od miestnych úradov.

Váš štát alebo kraj môže vyžadovať špeciálne školenie alebo certifikáciu, aby ste mohli predávať drevené pelety, preto sa pred začatím podnikania uistite, že spĺňate tieto požiadavky. Na inštaláciu kotlov na drevené pelety budete potrebovať aj povolenie od všetkých energetických spoločností, ktorých vedenia vedú cez váš pozemok.

Mali by ste si tiež zaobstarať poistné krytie pre svoje podnikanie a uistiť sa, že pokrýva všetky aspekty vašich operácií vrátane nehôd zamestnancov alebo zákazníkov, ako aj škôd na majetku vo vlastníctve iných (napríklad vozidiel).

záver

Obchod s drevenými peletami je jedným z najlepších podnikateľských nápadov, ktoré sa začali v tomto desaťročí. Toto je podnikanie len pre ľudí, ktorí na to majú odborné znalosti, pretože ak sa výroba peliet nevykoná správne, ovplyvní to kvalitu, ktorá sa následne odrazí na vašich ziskoch. Je nevyhnutné urobiť náležitý prieskum spoločností, ktoré sú už prítomné na trhu, a dodávateľských reťazcov.

Aby som to zhrnul, úspech vášho podnikania s drevenými peletami do značnej miery závisí od nastavenia vašej prevádzky, produktu a predajného kanála. Či už plánujete vytvoriť mlyn na pelety od nuly, alebo použiť existujúci výrobný proces a rozšíriť ho, budete musieť vykonať dôkladný prieskum trhu a dobre poznať toto odvetvie. Niektoré certifikačné agentúry ako FSC stanovili potrebné normy, ktoré sa musia dodržiavať pri výrobe drevených peliet, ktoré zahŕňajú bezpečné pracovné postupy, trvalo udržateľné využívanie dreva atď. Investujte aj do najlepšieho výrobného zariadenia a najmite schopných pracovníkov; váš úspech bude do značnej miery závisieť od nich! Ako som už spomenul vyššie, začnite podnikať iba vtedy, ak spĺňate všetky tieto kritériá, ak nie, potom je lepšie pozrieť sa na alternatívny podnikateľský nápad.

Porozprávajte sa s odborníkom

Kontaktujte nás

ZDIEĽAJ TENTO PRÍSPEVOK

facebook
Twitter
LinkedIn

Porozprávajte sa s odborníkom

Kontaktujte nás