Träpelletsflis Produktionskostnader och marknader

Träpelletsflis Produktionskostnader och marknader

Träpellets är en källa till ren, hållbar, förnybar och miljövänlig energi. Enligt en nyligen genomförd rapport om storleksanalys av träpelletsmarknaden värderades den globala träpelletsmarknaden till 11 miljarder US$ 2022. Marknaden förväntas åtnjuta en stadig CAGR på 17.5 % under perioden mellan 2023 och 2032. Denna ökning av Marknadens tillväxt beror på den ökade efterfrågan på förnybara energikällor eftersom fler och fler konsumenter föredrar rena energikällor.

Dessutom stöder de flesta regeringar produktion av träpellets eftersom industrin har bidragit till att minska den globala uppvärmningen och användningen av fossila bränslen.

USA har den ledande efterfrågan på träpellets, och det är också den största träpelletsproducenten. En nyckelfaktor som är ansvarig för ökningen av träpelletsproduktionen i USA är den ökande efterfrågan från den globala marknaden. Europeiska unionen ställde krav på att EU-länderna måste minska sina utsläpp av växthus med minst 55 % och även använda 32 % av förnybara energikällor till 2030. Tyvärr producerar Europa inte tillräckligt med virke för att möta denna typ av efterfrågan. Några av de europeiska länder som inte kan möta sin egen efterfrågan på träpellets har resulterat i att produkten importeras från USA.

I Europa och Nordamerika används dessutom bränslepellets för uppvärmning av små och medelstora bostäder i stället för olja och elektricitet på grund av prishöjningen på de senare.

Om du är en entreprenör och har planer på att ge dig ut på lönsam produktion av träpellets, eller om du redan är i den här branschen, kanske du undrar hur mycket träpellets tillverkning cost du kommer att ådra dig och de möjliga marknader som finns tillgängliga för att sälja din produkt.

Tja, den här artikeln tar en detaljerad titt på de faktorer som påverkar produktionskostnaderna för träpellets och de tillgängliga marknaderna för att sälja pelletsbränsle.

Faktorer som påverkar produktionskostnaderna

Pelletsflisproduktion

Du har nu möjlighet kostnad för leverans av träpellets påverkas av flera faktorer, som förklaras nedan.

Arbetskraftskostnader

För att tillverka träpellets behöver du anställa arbetskraft. Till exempel förlitar sig de flesta små till medelstora träpelletsproducenter på avverkningsrester och träd med liten diameter som råmaterial för produktion av träpellets. Denna råvara måste krossas med en hammarkvarn för att få träpartiklar av konsekvent storlek som är tillräckligt små för att passa in i pelletspressen. Efter krossningen måste denna råvara torkas och siktas innan den matas in i pelletsmaskinen. De flesta små och medelstora producenter av träpellets kommer att kräva att en operatör krossar, torkar och siktar råmaterialet.

När träpartiklarna är torkade och sorterade matas de in i träpelletsmaskin. Pelletsmaskinen kan också behöva en operatör för att kontrollera den, särskilt om tillverkningsprocessen inte är automatiserad. När pelletsen är klar kyls de och förpackas i små eller bulkpåsar. Vid det här laget kan du behöva en annan operatör som hjälper dig att paketera dina träpellets i olika förpackningar.

Arbetskostnaderna kommer ofta att bero på en anläggnings produktionskapacitet. Den beräknade arbetskostnaden för en anläggning som producerar en kapacitet på 150,000 10 ton pellets per år är dock lika med cirka XNUMX USD per ton.

Energikostnader

En annan faktor som driver upp driftskostnaderna för träpellets är energikostnaderna. Tyvärr drivs de flesta pelletsverk med el eller traditionella bränslen. För det andra kräver torkningsprocessen också bränsle. Om råvarans fukthalt är hög är torkkostnaden högre.

Transportkostnader

Transporter står för nästan hälften av de totala produktionskostnaderna för träpellets. Transportkostnader är en funktion av transportform, restid, genomsnittlig transportsträcka och energitäthet för träpelletsen. I USA sker transporter vanligtvis på väg eller järnväg. Järnvägstransporter är mer ekonomiskt när man transporterar träpellets till längre avstånd. Dessutom rekommenderas detta transportsätt för producenter som är oroade över koldioxidavtrycket när de använder vägtransporter.

De flesta träpelletstillverkare använder dock lastbilar som transportmedel på grund av bristen på järnvägsvagnar, förseningar i leveransen och oflexibla tågscheman.

När man räknar in andra kostnader under produktionen måste man därför ta med järnvägs- eller vägtransportkostnader som används för att transportera pellets från pelletsfabriken till kunderna.

Marknaden för pelletschips

kostnad för leverans av träpellets

Minskad elförbrukning på grund av stigande priser på el och andra bränslen, såsom naturgas och olja, har lett till ökad efterfrågan på träpellets. Oro över klimatförändringarna är en annan faktor som väcker intresset för träpellets. Regeringar strävar också efter att minska effekterna av klimatförändringarna genom att uppmuntra användningen av förnybara energikällor genom skatteincitament, subventioner, finansieringsprogram och strikta begränsningar av koldioxidutsläpp.

Pelletsmarknaden kan delas in i bostads-, industri- och jordbruksmarknader. Bostadskunder använder träpellets för att värma upp sina hem, lägenheter, skolor, kontor och arbetsplatser. Industrikunder är de som behöver pellets för industriella behov, medan inom jordbrukssektorn används träpellets som ersättning för eldningsolja.

Bostadsmarknad

Träpellets är populära för uppvärmning och matlagning på grund av deras hållbarhet och det faktum att de ger ren energi. Således ger de ett miljövänligt alternativ till kraft, olja och gas.  

Enligt en nyligen genomförd undersökning stod intäkterna från träpellets från bostadsmarknaden för 3.71 miljarder USD 2021. Intäkterna förväntas växa i betydande takt under de kommande åren, vilket innebär att det finns en massiv bostadsmarknad för träpellets redo att växa. utnyttjas.

Industriell marknad

Utsläpp av gröna gaser har blivit ett miljöproblem för många regeringar, vilket är anledningen till att de flesta industriella aktörer använder alternativa förnybara energikällor som pellets. Dessutom är användningen av bränslepellets mer ekonomisk än att använda gas, olja eller elektricitet.

Den globala storleken på marknaden för industriella träpellets beräknades till 5.54 miljarder USD 2019. Även om Covid-19-pandemin ledde till en negativ efterfrågechock för alla sektorer, inklusive träpelletssektorn, har den globala pelletsmarknaden visat enorm tillväxt efter pandemin pga. till ökad efterfrågan på marknaden. Marknaden beräknas nå 7.96 miljarder USD år 2027.

För närvarande är energiverk de största industriella konsumenterna av träpellets. Träpellets används också för att vända turbiner för att generera elektricitet i industrier. Ett anmärkningsvärt exempel är kraftverket Drax i Storbritannien som övergick till att använda träpellets från kol för att bekämpa klimatförändringarna.

Jordbrukssektorn

Träpellets hjälper till att kompensera kostnaderna inom jordbrukssektorn genom att ersätta eldningsolja och andra värmekällor. Att minska bränslekostnaderna ökar gårdarnas självförsörjning och ekonomiska bärkraft.

Dessutom används träpellets också i gårdar som strö och kompostmaterial. Pellets används i gårdar som en källa till högkvalitativt och dammfattigt djursäng, speciellt för hästar. Vidare sprids pellets över jorden eftersom de bildar ett rent och biologiskt nedbrytbart lager som minskar erosion och ogräs samtidigt som de tillför organiskt material till jorden.

Slutsats

Träpellets kan säljas på en mängd olika marknader. Förhoppningsvis, om du är en träpelletsproducent, kan du nu komma med en noggrann analys av produktionskostnadsdata för träpellets, och du är informerad om de tillgängliga marknaderna för din produkt.

Att förstå driftskostnaden och marknaden för din träpelletsproduktionsverksamhet är bara det första steget till att driva en lönsam pelletsproduktionsverksamhet. Du måste också välja en pålitlig anläggning för att tillverka träpellets.

At TCPEL, producerar vi träpelletskvarnar av god kvalitet som har hög effekt. Vi säljer våra maskiner både hemma och utomlands. Vi har ett team av professionella ingenjörer som kommer att ge detaljerade svar på dina frågor. Känn dig fri att kontakta oss idag för alla dina behov av träpelletsproduktion, och vi kommer att återkomma till dig på nolltid

Prata med en expert

Prata med en expert