skivflismaskiner ultimat guide

Disc Chippers: The Ultimate Guide

I denna omfattande artikel har vi samlat alla viktiga frågor du kan ha om skivflismaskiner. Som ett resultat kommer du att få väl undersökta svar på de vanligaste frågorna.  

Den här guiden kommer att vara till stor nytta och gynna både nybörjare och proffs. Så, låt oss dyka in!

Innehållsförteckning

Vad är en Disc Chipper?

Skivflismaskin, även kallad skivflismaskin, det är en typ av flishuggare som är utformad för att bearbeta trä till flis. Lämplig för flisning av stockar (efter skalning), stockar och grenar med liten diameter (diameter mindre än 200 mm) etc till högkvalitativa industriella träflis med enhetlig längd, platt snitt och enhetlig tjocklek. Den heter skivflismaskin eftersom dess skärknivar är monterade på skivor.

Det är en speciell utrustning för att förbereda högkvalitativa träflis, som ofta används av papperstillverkningsanläggningar, spånskivor, fiberboardfabriker och träflisproduktionsbaser.

Flishuggare kan delas in i två kategorier efter deras mekaniska struktur: skivflismaskiner med skärknivar monterade på skivor och trumflismaskiner med kapknivar monterade på cylindriska fat.

skivor

Vad gör en skivflismaskin?

En skivflismaskin skär och hackar stora träblock till mindre flis och pellets. Många föremål kan kärnas genom skivflismaskinen. 

Listan över föremål är omfattande men kan innehålla grenar, kvistar, löv, organiskt skräp och kartong och papper. En stor skivflismaskin av industrikvalitet kan också fräsa stora däck till skräp.  

Hur mycket kostar en skivflismaskin?

Den slutliga kostnaden för skivflismaskinen är helt beroende av typen av skivflismaskin. De andra avgörande faktorerna inkluderar volymen och funktionen baserat på dina krav.

Hela monteringen av en skivflismaskin kostar mellan US $300 till $400000. Prislappen är naturligtvis högre för en skivflismaskin med bättre specifikationer och som hanterar en stor volym råvara.

Eftersom även den enklaste skivflismaskin kommer med en rejäl prislapp är det klokt att satsa på en hyrskivflismaskin till en början. Detta kommer att ge dig en rättvis uppfattning om maskinens användbarhet. Så småningom kommer det att hjälpa dig att nå en avgörande slutsats.

Hur fungerar en skivflismaskin?

Alla olika typer av flishuggar har olika arbetsprinciper. 

Komponenter i en flishugg

Komponenter i en flishugg

  1. Skivflismaskinen består av ett svänghjul med monterade blad i slitsar. 
  2. Städet finns precis under skivan, och de övre och nedre höljena inkapslar skivan. 
  3. Flishuggskivan fungerar som ett nav för skärknivarna. 
  4. Träflisskivan liknar ett svänghjul. 
  5. De hydrauliskt drivna hjulen tjänar till att dra råvaran närmare skivan.

Råmaterial i en skivflismaskin

Råmaterialet förs in i skivflismaskinen genom matningsporten. Den motordrivna skivan kommer i kontakt med träråvaran i en vinkelrät vinkel och förvandlar den till träflis. 

Vanligtvis finns en ränna som fungerar som utlopp för träflisen. Utloppsporten eller utloppsporten fungerar enligt principen om luftflöde för flisens uttag från skivflismaskinen. 

Den vinkelräta placeringen av den roterande skivan tillskrivs som orsaken till skärprecisionen hos bladen. Råvaran bearbetas inte direkt till träflis. Istället bearbetas den stora råvaran eller råvaran först till stor form och bryts sedan ner till flis.

Arbetskapaciteten hos en skivflismaskin

Arbetskapaciteten hos en skivflismaskin är starkt beroende av typen och storleken på skivflismaskinen. 

Vad är skillnaden mellan en trumflismaskin och en skivflismaskin?

Debatten om skivflismaskin vs trummaflismaskin är ganska populär. Vi har jämfört båda i detalj nedan.

JämförelseSkivhuggareTrummaskin
Structureskärknivar monterade på skivor. skärknivar monterade på cylindriska trummor.
Prisklass$ 3000-$ 20000$ 12000-$ 48000
Sista träflismindre storlek, enhetlig, längd inom 3 cm, tjocklek inom 5 mmstörre storlek, längd 3-5 cm, tjocklek 5 mm
arbets~~POS=TRUNCskär direkt med skivkniv, träflisen mer enhetlig först tryck med rulle och skär sedan med flygkniv, det blir sprickor på träflisen, inte enhetlig
Kapacitetvanligtvis liten, max 8t/h max kapacitet 30t/h
Ansökanindustrier som behöver träflis av hög kvalitetBranscher som behöver stora mängder flis 

Nyckeln till att lösa denna debatt ligger i att förstå skillnaderna mellan skivflismaskinen och trumflismaskinen. 

Vad är Trummaskin?

Trumflismaskinen har fått sitt namn från den stora centrala trumman i maskinen. Trumman drar in råvaran i maskinen. 

trumflismaskiner

Det är en stor maskin och används vanligtvis för industriell kvalitet. Trumflismaskinen kan kärna stora volymer råmaterial. Bladen eller knivarna är fästa i horisontell riktning.

Vad är Disk Chipper?

Skivflismaskinen, å andra sidan, består av den svänghjulsliknande skivan med monterade blad. Istället för trumman innehåller den en skärskiva med skivflis. 

Till skillnad från trumflismaskinen är bladen fästa i vinkelrät riktning i skivflismaskinen. Skivflismaskinen finns i olika storlekar, från mindre hembaserade varianter till stora kommersiella varianter. 

Disc Chipper vs Drum Chipper — Jämförelse 

Forskning bevisar att skivflismaskinen har högre energieffektivitet jämfört med trumflismaskinen. Den använder också 19 procent mindre bränsle per enhetsprodukt jämfört med en trumflismaskin. 

Trumvarianten är dock stor och har en mer komplicerad design. Tillsammans med det producerar trumflismaskinen också bättre spåneffekt jämfört med flishuggaren av skivtyp.

Forskningen visar att en trumflismaskin är åtta procent mer produktiv än en skivflismaskin. Dessutom gjordes en jämförelse av de typer av marker som dras från varje typ av maskin. Träspånen som produceras av trumflismaskinen är finare och enhetligare än skivvarianten.  

Säkerhetsjämförelse

Ur säkerhetssynpunkt är en trumflismaskin en stor maskin. Den har en stark dragkraft för att öka produktionseffektiviteten. Det är alltså stor sannolikhet för olyckor. I jämförelse är flisskivan ett relativt säkrare alternativ.

Det ultimata valet mellan de två typerna av flishuggar beror på användning och preferenser.

För en mindre volym råmaterial eller hemmabaserad användning är en flishuggare av skivtyp mer lämpad. 

Å andra sidan hanteras en stor volym råmaterial och kommersiell användning mer lämpligt av flishuggare av fattyp. Därmed avgör den relativt hetsiga debatten. 

Hur väljer man den bästa skivflismaskinen för pelletsproduktion?

Att välja den bästa skivflismaskinen kräver forskning och analys. Vi har listat flera viktiga faktorer att tänka på innan du köper den bästa maskinen.

Den bästa skivflismaskinen för pelletstillverkning beror på en mängd olika faktorer. Några av faktorerna inkluderar typen av skivhuggare, volymen virke som ska användas och den avsedda budgeten. 

Det är subjektivt och beror på dina behov och projektets komplexitet. Den bästa skivflismaskinen för pelletstillverkning är den som passar dina krav. 

Typ av flishugg

Detta beror på vilken typ av projekt du vill ha en flishugg för. Om du till exempel vill ha en trumflismaskin för din lilla skog eller bakgård, så är en skogstrumflishugg det bästa alternativet.

Du kan också köpa en mobil fatflismaskin för enkelhetens skull. 

Om du vill flisa ved i industriell skala behöver du en flishugg i industriell trumstil. Sådana skivflismaskiner kan flisa upp till 150 diametrar av trä!

Volymen ved som ska flisas

En skivflismaskin kan användas för pelletstillverkning i både liten och stor kommersiell skala. 

Men i de flesta fall används skivflismaskinen för att generera råmaterial för pelletstillverkning. Först sätts de stora stockarna, barkarna och vedkvistarna in i en skivflismaskin. Den stora råvaran omvandlas sedan till mindre träflis av skivflismaskinen.

Om du har en stor volym trä som ska flisas, inkluderar ditt krav en kraftig flishugg. Dessutom behöver du en trumflismaskin i industriell skala som enkelt kan utföra jobbet. 

Om du behöver pelletstillverkning behöver du en annan skivflismaskin. I det här fallet används skivflismaskinens färdiga produkter som råmaterial för pelletstillverkning.

 Produktionslinjen för biomassapellets använder sig av dessa träflis. Flisen kärnas sedan till träpellets av pelletstillverkningsmaskineriet.

För små projekt är en mobil fatflismaskin det bästa alternativet. Det blir lätt på budgeten och utför de små jobben perfekt. 

Din budget

I slutändan måste du överväga budgeten för dina maskiner. En stor budget kan köpa dig tunga maskiner som kan utföra större uppgifter. 

Dessutom måste du ta hänsyn till maskinernas elräkningar och hästkraftsbehov för att välja det bästa alternativet.

Hur köper man en prisvärd skivflismaskin?

Träskivflismaskin kan vara ganska rejäl på fickan. Termen prisvärd hänvisar inte bara till varans ursprungliga prislapp. I längden är en prisvärd skivflis värd besväret. Detta innebär i huvudsak att drift- och underhållskostnaderna måste vara så låga som möjligt. 

Många företagsägare, särskilt nybörjare, tenderar att blanda ihop överkomlighet med den ursprungliga kostnaden. Tyvärr visar sig en enkel missräkning från deras sida vara problematisk i längden.

Bortsett från underhålls- och driftskostnaderna bidrar energi- och produktionseffektiviteten också till överkomligheten som helhet. 

En skivflismaskin som har en lägre prislapp kan ha lägre energieffektivitet och produktionskapacitet. Detta motverkar hela syftet med att köpa en prisvärd produkt. 

På samma sätt kan en skivflismaskin med en hög initial kostnad visa sig vara överkomlig om den har högre energieffektivitet och hög produktionskapacitet. 

De lägre drifts- och underhållskostnaderna bidrar också mycket till produktens totala avkastning. På så sätt gör det produkterna mer kostnadseffektiva. 

En adekvat kostnads-nyttoanalys bör därför göras innan du köper en flishugg av skivtyp. 

Är du på jakt efter en prisvärd skivflismaskin till salu? Våra anpassade prispaket är kurerade för att avsevärt sänka hanterings- och tillverkningskostnader för våra kunder. Kontakta vårt supportteam idag för att få en offert på marknadens mest prisvärda flishuggare av skivtyp.

Effektiva tjänster före och efter försäljning kompletterar våra produkters överkomliga priser ytterligare. Dessutom hjälper produkt- och reservdelsgarantin också till att göra vår flishugg av skivtyp kostnadseffektiv.

Hur man använder en skivflismaskin för nybörjare?

Oavsett om du använder en skivflismaskin av industrikvalitet eller en skivflismaskin för hemmabruk behöver en absolut nybörjare lära sig mycket. 

Den operativa aspekten av en skivflismaskin kräver en grundlig förståelse. Dessutom är olyckor med flishuggar ganska vanliga. Om du är nybörjare, fortsätt läsa.

Placering av skivflismaskin

Det bästa vore om du placerade en skivflismaskin på lämpligt sätt. En platt liggande välstödd skivflis utan gung- och tipprörelser utför jobbet på ett bättre sätt. Dessutom kommer de flesta skivflismaskiner med parkeringsbromsar som hjälper till att uppnå ett stadigt läge för maskinen.

Du måste lära dig hur du placerar råvaran, dvs träet på rullbandet. Det är klokt att sätta in den trubbiga änden av träet före den vassa änden. 

Undvik att maskinen värms upp.

En nybörjare kanske inte är medveten, men förekomsten av att maskinen värms upp är ganska ofta. För att undvika detta, använd ett smörjmedel som gröna lemmar med torkade grenar och stockar. 

Detta minskar avsevärt maskinens uppvärmning. Således kommer en nybörjare att kunna använda maskinen utan några hicka under processen. 

Justera riktningen för flygande marker

Skivflishjulet producerar små träspån så; de färdiga produkterna flyger ut ur rännan. Därför måste en nybörjare justera riktningen och avståndet för markerna. 

Det är också viktigt för operatören att placera sig på ett sätt så att olyckor inte inträffar.

FFörst, personligt skydd Båda typerna av skivflismaskiner är olycksbenägna, men förekomsten av missöden är högre i industriklassade. Därför bör du som nybörjare noggrant läsa operatören och säkerhetsmanualen innan du fortsätter med operationen. 

Personligt skydd kommer alltid först. Därför bör nybörjare alltid se till att de har adekvat personlig skyddsutrustning när de använder en flishugg av skivtyp. 

Personligt skydd inkluderar att bära åtsittande kläder med tjocka handskar. Ögon- och hörselskydd är också viktigt. Rätt påsatt personligt skydd minimerar risken för operatören. Dessutom kräver maskinen också täta säkerhetskontroller från berörda myndigheter. 

Sammantaget säkerställer korrekt kunskap om hur man använder skivflismaskinen produktens fulla utbyte.

Hur underhåller man en skivflismaskin?

Underhåll är nyckeln till utrustningens livslängd, särskilt maskiner.

En välskött skivflismaskin säkerställer fullt utbyte. En dåligt underhållen skivflis ger dålig funktion.

En skivflismaskin måste rengöras efter användning. Detta steg säkerställer att skräp avlägsnas på ett adekvat sätt från maskinen. Dessutom kan en högtryckstvätt användas för att rensa skivflismaskinen från skräp som kan täppa till den och hindra dess funktion.

Långvarig och upprepad användning av blad minskar deras effektivitet och effektivitet på lång sikt. Därför är det viktigt att slipa de trubbiga bladen för bättre produktivitet med jämna mellanrum. Det rekommenderas att få knivarna professionellt slipade. I andra fall kan du också slipa knivarna på egen hand, även om det är riskbenäget.

Det är också viktigt att få maskinen professionellt inspekterad med jämna mellanrum. Exempelvis bör luftfiltret och delar av skivflismaskinen kontrolleras regelbundet. Användningen av äkta reservdelar av hög kvalitet är också avgörande för underhållet. 

En väl underhållen skivflismaskin ger spån av bättre kvalitet. En försämrad fliskvalitet kan alltså vara en indikation på att din flishuggare kräver underhåll. 

skivfliskniv

Slutsats

Den här artikeln sammanfattar vår omfattande guide om skivflismaskiner. Vi hoppas att den här artikeln har gett dig en grundlig inblick i hur skivflismaskiner fungerar och att du har svarat på alla dina frågor. Som en erfaren tillverkare av skivflismaskiner i Kina är vi redo att erbjuda support åt dig när som helst.

Läs också:

Köpguide för trumflismaskin 

Köpguide för flishugg för borste

Hur gör man träpellets? 

Prata med en expert

Kontakta oss

DELA DETTA INLÄGG

Facebook
Twitter
LinkedIn

Prata med en expert

Kontakta oss