Professional Feed Pellet Machine Manufacturer, CE Certificated

Te ture no te oraraa omo'e: Ua haapapuhia te vai - maitai - raa e te huru oraraa o te taata tataitahi 100%

advantages of our Feed Pellet machine

Our feed pellet machine is perfect for large, rave'a apî, and small companies looking to expand and improve process animal feed pellets. E raau au anei outou e aore râ, e fare hamaniraa huero maa anei, e aore râ, e faaapu animara, e faatupu teie fare hamaniraa i te mau mea maere no outou.

Ua faaohipa te feia faaapu e te mau pŭpŭ animara i te reira na te ao atoa nei. Aita te reira e titauhia ia tamarôhia ta outou mau materia mata, mai te mau maa faararapu atoa e nehenehe e faatupu i te mau hu'ahu'a hu'ahu'a. E faaherehere te reira ia outou i te taime e te puai, te faaohieraa i te faaohieraa ia outou i te faaamuraa (e te tahi atu â moni) i roto i ta outou ohipa.

Faahorohia e te hoê pereoo ue uruhia, e nehenehe ta'na e taumi i te maa no te taumi i te mau raau rii e e rave i te û raau rii mai te mea e, tei te hiti noa te mau tao'a u'ana 12 ia 20%. E rave rahi tu'aa tei pohe o ta outou e nehenehe e ma'iti, e horo'a ia outou ia ohipa i te mau materia hoê raau i te taime hoê – tera râ, e mea vitiviti e te manuïa maitai a'e no te tape'a afaro noa i ni'a i te reni hamaniraa.

Here are some of the main features of our feed pellet machine:

1. E roaa te mau faito puai rau: E nehenehe ta outou e hoo mai i teie matini e rave rahi faito u'ana mai te 3 KW i roto i te hoho'a ha'iha'i roa a'e e tae roa'tu i te matahiti 15 KW E aore râ hau atu. Na te reira e faariro i te reira ei ohipa manuïa roa no te mau ohipa e te mau taiete atoa. E mea taa ê te mau ma'itiraa mana ia au i to outou mau hinaaro, oia'toa te uira, hiu maitai, ni'a i te pereoo, e aore râ, ta TE MAU API. E nehenehe ta outou e faatano i teie mau ma'itiraa no te faaohie i te faanuuraa i ta outou matini, mana, e te manuïa a'e no te horo.

2. Ohie i te faaohipa: E iritiraa teitei ta teie matini faaamuraa maa na roto i te faaitiraa ha'iha'i e te maniania ha'iha'i. E ere noa te maniania ore no te haa, e mea ohie râ ia tapu i te ohipa, oia atoa. E mea ohie roa ia haapii i te mau taata faatere apî ia faaohipa i te matini e na te hoê noa taata e faatere i te matini.

3. Titauhia te atuaturaa iti: E mea faufaa te atuaturaa no te tahi atu matini faaamuraa, na roto râ i teie tauihaa, e ite outou e, e tuhaa e e tuhaa to te reira o te faaohie i te haapa'oraa. E faanahoraa hi'oraa teitei to'na e te vai ra te haavîraa ti'amâ., no reira, eita outou e faaea i te tape'a i te matini.

4. Taata tu'ati i roto i ta'na mau faaohiparaa: E nehenehe ta outou e faaohipa i teie matini faaamuraa no te faaamu i te mau aiû no te tahi noa'tu huru faanahoraa.. E nehenehe te reira e ohipa i ni'a i te mau mea mai te paa raiti, api parau na'na, pa'i tiare tournesol, te mau vahi raau, e rahi atu â, faariro i te reira ei hoê o te mau tao'a rahi roa a'e o ta outou e nehenehe e hoo mai. E ohipa ïa te reira ma te hoê pûpûraa e te mau materia ha'iha'i roa, mea haumi na raro, e te mea i ni'a roa i te haumi, hoê â ïa.

5. Rau te mau ta'o e vai ra: E rave rahi mau tapa'o taa ê e roaa no te tu'ati i te hinaaro o te mau animala huru rau e ta ratou mau faaamuraa i titauhia. Eita te taatoaraa o te mau tamaaraa e nehenehe e ravehia na roto i te hoê â pohe, no reira, na teie matini e faaohie i te taui i te reira.

te hamaniraa i te matini no te faaamu i te matini

Ua hamanihia te faaheeraa na ni'a i te ana'iraa e te faaohu i roto i te hoê ripene i te sitila chromium-rasese, e mea vai maoro a'e i muri a'e i te faito mahanahana roa e tupohe ai i te vahine. Te ana tei faaî-apî-hia o te 10-20 te mau taime e tapo'i nei i te mau materia mâtauhia.

faaamuraa i te pa'ôraa uira i roto i te matini uira

Tîtîraa uira, faaî i te faufaa, ohipa ohie, e te haamauraa. E mea papû e e mea mau roa te tîtîraa, hamanihia i te auri, i muri a'e i te faito anuvera rahi e tupohe ai i te mahanahana, hau atu i te mau materia ha'iha'i i te mau materia mâtauhia. Te pŭpŭ apî tei haa apî mai, faaauhia i te pûpaa tahito, e mea iti roa te faito afa'iraa (ratio) no te haponoraa, e e mea ana'e te vai maoro e te eta'eta i te tapo'i

te mau matini e faaamu ra i te matini kopa

100% niuniu rapa, oraraa taviniraa roa, mana'o puaahorofenua rahi, mana faaora. Te ta'iraa o te taatoaraa o te kopa, faatomoraa ve'ave'a, oraraa taviniraa roa, te amoraa mamu noa, tapuraa tereraa o te ma'i, kei na rorogo e ra. Faatea ê atu i te puai i ni'a i te anuvera rahi ia ore ia ino ia ino noa'tu te anuvera rahi

e rave rahi atu â te mau ô e te mau tauihaa no te faaamuraa i te matini

E riro te faaamuraa rahi a'e i te faaineineraa i te mea au a'e, e e mea au a'e te ohipa, e e mea maitai a'e te faaatearaa i te opuaraa tumu, a faaoti ma te parau ino i na pae e piti no te ore e faaamu i te mau auraa, ua faananeahia e ua faarahihia te uahu, e mea vitiviti a'e e te maitai a'e.

faaamuraa i te matini i ni'a i te auri pereoo i muri

Ua faaohipa te reira i te hoho'a o te auri i muri i te pereoo, tei roto ho'i te mau hoho'a apî maitai, faaiti i te faautaraa i ni'a i te matini matamua, e e mea maitai to'na vai-papû-raa.

faaî i te matini

Ohie ia faaî i te ô, ohie no te faaohipa, E mea ti'a ia faaîhia te hinu no te mau tauihaa hinu teiaha no TE FAP-5 na mua a'e i te faaohipahia.

Feed Pellet Machine Model Suggestion

Based on different customers making scale, we have various models for feed pellets making, either you want for home pellet making or large scale farm pellets manufacturing, we can offer you customized solution.Capacity from 100kgs/h to 20t/h animal feed pellets making.

Hi'oraa Assort Generator Mana Die DiameterFeed Capacity
TC120AGASOLINE4HP 120Te mau mana'o tauturu no te60-100te mau arii
TC120BDIESEL8HP 120Te mau mana'o tauturu no te 60-100te mau arii
TC120CMOTOR7.5HP120Te mau mana'o tauturu no te 60-100te mau arii
TC150A DIESEL8HP150Te mau mana'o tauturu no te 90-120te mau arii
TC150B MOTOR5.5HP150Te mau mana'o tauturu no te90-120te mau arii
TC150C GASOLINE7.5HP150Te mau mana'o tauturu no te 90-120te mau arii
TC200A DIESEL15HP200Te mau mana'o tauturu no te 200-300te mau arii
TC200B MOTOR10HP200Te mau mana'o tauturu no te 200-300te mau arii
TC200C MOTOR10HP200Te mau mana'o tauturu no te 200-300te mau arii
TC230A DIESEL22HP230Te mau mana'o tauturu no te 300-400te mau arii
TC230B MOTOR15HP230Te mau mana'o tauturu no te 300-400te mau arii
TC230CMOTOR15HP230Te mau mana'o tauturu no te 300-400te mau arii
TC260A DIESEL35HP260Te mau mana'o tauturu no te 400-600te mau arii
TC260B MOTOR20HP260Te mau mana'o tauturu no te 400-600te mau arii
TC260CMOTOR20HP260Te mau mana'o tauturu no te 400-600te mau arii
TC300A DIESEL55HP300Te mau mana'o tauturu no te 600-800te mau arii
TC300B MOTOR30HP300Te mau mana'o tauturu no te 600-800te mau arii
TC300CMOTOR30HP300Te mau mana'o tauturu no te 600-800te mau arii
TC360A ZH4100P 55HP360Te mau mana'o tauturu no te 600-800te mau arii
TC360BDIESEL30HP360Te mau mana'o tauturu no te 600-800te mau arii
TC400A MOTOR55HP400Te mau mana'o tauturu no te 900-1100te mau arii
TC400B MOTOR40HP400Te mau mana'o tauturu no te 900-1100te mau arii
TC225AMOTOR10HP229Te mau mana'o tauturu no te 200-300kg/H
TC225B MOTOR10HP200Te mau mana'o tauturu no te 200-300kg/H
TC229 MOTOR15HP229Te mau mana'o tauturu no te 300-400te mau arii
TC295MOTOR20HP295Te mau mana'o tauturu no te 400-600te mau arii
TC335MOTOR30HP335Te mau mana'o tauturu no te 600-800te mau arii
TC395 MOTOR40HP395Te mau mana'o tauturu no te 800-1000te mau arii
TC400P PTO50-70HP 400Te mau mana'o tauturu no te 900-1100kg/H
choose-the-suitable-model-for-your-pellet-production

no ni'a ia tatou

Taichang a professional pellet machine manfuacturer in China since the year 2004 .Ta tatou mau ma'imiraa e te faahoturaa, faahoturaa, Te Mau Mana'o no te Haapiiraa e te Taviniraa, te vai nei ta tatou mau mauhaa apî no te hamaniraa e no te mau ma'imiraa aravihi e te faahoturaa.

Te faito rahi o te mau tauihaa : 40000㎡
Te feia rave ohipa i roto i te ô: 200+
Te faufaa o te haponoraa matahiti: $15Te mau mirioni

Ua ite e ua aravihi tatou i roto i te pŭpŭ no te ohipa totauturu i muri a'e i te poheraa o te hoê taata. Ia au i te mau titauraa a te feia hoo, e nehenehe noa ta tatou e horo'a i te mau rave'a tano no te mau opuaraa faahoturaa.

Te maitai e te taviniraa, o to tatou ïa varua no te tupuraa i te rahi, e tamata tatou i te turu i te mau hoani i roto i te hamaniraa i te mau tauihaa, no te rave-faaoti-raa i te hoê ohipa.

No te aha 1000+ E maiti te feia hoo tao'a ia tatou?

Ta tatou mau rave'a

E faaohipa tatou i te aravihi rahi, te mau taata aravihi i te pae no te maimiraa e te haamaitairaa i ta tatou mau tao'a atoa. Ua aravihi roa to tatou mau taata aravihi i te pae no te feruriraa e te mau parau tu'ite teitei. Our experienced and skillful R&D engineers can help solve your problems regarding the machines or production and assist with after-sales service.

Te haavîraa etaeta i te huru maitai

Mea faufaa te huru maitai no tatou. Ua ti'afaahou tatou 9001, CE, e te mau nota. E manuïa te mau tuhaa atoa e faaohipahia i roto i ta tatou mau matini i ta tatou hi'opoaraa etaeta. E rave tatou i te hoê hororaa tamataraa no te matini tata'itahi e e tamau tatou i te mau hi'opo'araa hou a hapono atu ai.

Competitive Price

A faanaho maitai i ta outou tabula haamau'araa e a faaiti i ta outou mau haamâu'araa no te hamaniraa. Te pûpû nei matou i te moni hoo no ta matou mau matini atoa. A farerei i ta matou pǔpǔ hoo tao'a no te ani i te mau ravea matauhia.

Te pǔpǔ feia aravihi i te pae no te mau

Te vai nei ta matou te hoê pŭpŭ hoo tao'a na te ao atoa nei o te pahono atu ia outou i roto i te 24 A feruri i te mau uiraa atoa e vai ra i roto ia outou. I muri a'e i te hooraa, e pûpû tatou 24/7 te rata uira e te niuniu afa'ifa'i, e e nehenehe ta'na e faanaho i te hoê faanahoraa no te tauturu i te taata.

Te turu taatoa i te pae o te mau ravea aravihi

Te taatoaraa 24/7 a paturu na mua a'e e i muri a'e i ta outou hooraa mai. Te pûpû atu nei matou i te mau hi'opo'araa tamoni ore no te faatupu i te faanahoraa no te hamaniraa i ta outou ohipa, e ua pûpû matou ia outou iho no te imi i te rave'a maitai roa a'e no to outou mau hinaaro taa ê. Mai te peu e te hinaaro ra outou e apiti mai ia matou no te hoo i ta matou mau matini, te oaoa nei matou i te farerei ia oe.

Te poro'iraa e te aufauraa

E mea vitiviti e e mea ohie ia poro'i ia tatou. E pahono oioi mai ta tatou pǔpǔ hoo tao'a i te mau uiuiraa e e tutava ratou i te faatitiaifaro i to outou mau fifi, na mua a'e e i muri a'e i te poheraa. Te farii nei matou i te mau huru aufauraa atoa mai te T/T transfer, LC i mua i te mata, PayPal, e i te pae Tooa o te râ.

Feed Pellet Machine- Te buka arata'i no te taata apî

feed-pellet-machine-structure

Feed Pellet Machine is a well designed and manufactured pellet mill that is ideal for producing feed pellets from a variety of raw materials. It is easy to operate and can be used in both small and large scale operations. This machine can be used to make feed pellets from various agricultural by-products such as corn cobs, rice straws, barley straws, sunflower heads, peanut shells as well as from other raw materials like cotton linters, bagasse etc. Are you new to the world of poultry feed pellet machines? Have you heard a lot of information thrown at you and are now just feeling overwhelmed? This beginner's guide will provide you with everything you need to know in order to get started with feed pellet machine. Whether you are a beginner or seasoned expert, our guide on feed pellet machine will provide insight for both beginners and the more advanced user.

What is a Feed Pellet Machine?

Feed pellet machine also known as animal feed pellet machines, feed pellet mill, it’s a machine used to process materials like soybean meal, te to popaa, rice husks, mau aihere, straw etc into feed pellets which can be used as food for livestock.

Feed pellet machines are the most commonly used equipment for making small animal feed pellets. Feed pellet making machine can make various kinds of pellets by adjusting the materials and recipes. Feed pellet machine is widely used in the poultry, cattle, pig, horse and other animal husbandry industries.

What Does a Feed Pellet Machine Do?

A feed pellet machine is a device that turns ingredients into small pellets, making it easier for animals to eat.

The process of making pellets from raw materials is known as pelleting. The resulting product is often referred to as feed pellets. Feed pellets are sometimes referred to as dry feeds or animal feeds.

Feed pellet machines can be used for a wide variety of raw materials, including grain, corn and soybeans. A feed pellet machine can also be used to produce other types of pet food or livestock feed.

These machines work by first taking in the raw material and then pulverizing it with a hammer mill. The hammer mill will break down the material into smaller particles until they are small enough to fit through a grinder mill. This grinder mill will then further grind the material into even finer particles before passing them through a classifier which will separate out any impurities or foreign objects that might have made their way into the mix during processing. After this last step has been completed, the finished product will be ready for packaging and shipping off to distributors who will sell it on retail shelves around the world!

How Does a Feed Pellet Machine Work?

A feed pellet machine works in a relatively straightforward way.

A tahi, you will crush the materials with the machine. You can feed all kinds of material into a feed pellet machine, including corn, wheat, mau aihere, bran, and so on. When you insert the raw material, it needs to be crushed to make sure all grains are made into a canister, powder-like form.

I muri iho, the pellet machine mixes all of the ingredients. The mixing device combines the powders in different portions, forming a mixture known as mash. In some cases, the process stopsmany companies buy mash to feed to animals (like young baby chicks) because it is easier for them to digest.

If you have a small pellet machine or a homemade feed pellet machine, this might be where you choose to stop when making certain types of food. That way, you can tailor your product better to the specific animal you are trying to feed.

Tera râ,, if you run a business specializing in producing livestock feed pellets for sale, you will need to keep going. You will need to make the pellets by pressing the feed mesh into compact, dried forms. There are all types and sizes of feed pellet machines you can choose from, each of which varies in terms of speed, processing capacity, and efficiency.

How Much Does a Feed Pellet Machine Cost?

If you are searching for a feed pellet machine for sale, know that the average feed pellet machine price can vary widely. You can find a cheap option with an animal feed pellet machine price of around $1000 ia $2000. Still, in some cases, you may even be able to find less expensive options (typically those designed for homeowners with hobby farms who want to feed their animals less expensively) for around $500 or less.

There are also large-scale feed pellet machines that are more expensiveseveral thousand dollars or more. Similarly, there are pellet machines for other types of products (like wood pellets) that are more or less expensive depending on their function.

The typical biomass pellet machine price, ei hi'oraa, will cost around $2000 ia $6000.

How Many Types of Feed Pellet Machine?

Although there are many different sub-varieties of feed pellet machines you can choose from, most can be broken down into two distinct categoriesring-die and flat-die.

Though both types of feed pellet machines should help you get the job done with relative ease, it is important to note that flat die pellet mills tend to be cheaper in terms of the purchase price. That said, ring die pellet mills are more energy-efficient, so they may save you more money over time since they conserve energy.

Both types of pellet machines can be found in varying sizes depending on your specific needs. Most are powered with steam, though this, oia atoa, can vary, and some even have built-in grinders and mixers, depending on your needs.

Within those two larger overarching categories, there are both large-scale feed pellet mills and small-scale pellet mills. Most small-scale mills use a flat die since they’re just grinding up dried powder into pelletsthey aren’t grinding and mixing. Large-scale feed pellet machines use ring dies and can be assembled like complete production lines, processing large amounts of animal feed.

As you might expect, these can also grind and mix and operate at a much higher capacity.

How to Choose the Best Feed Pellet Machine for Pellet Production?

Although you can use any old type of pellet machine to make animal feed pellets, it’s recommended that you choose an animal feed pellet machine specifically. Each piece of machinery plays a particular role, and this role is important. Here are a few things to consider as you start shopping.

Flat Die vs. Ring Die

This is one of the most important considerations you will need to make when shopping for a feed pellet machine. Most people use ring die pellet machines when the content of powdery material, like powdered grass, is less than 40%.

That’s because the surface of the granules is more glossy and because the curing rate of ring die pellet machines is higher than flat dies.

Plus, ring die pellet machines offer a higher sealing performance. There’s not usually a lot of large dust particles when you are making feed, so there won’t be as much friction or as much damage. Ring die pellet machines are also ideal for pre-processing for premixed feed.

Raw Material and Animal Type

Faahou â, for processing more concentrated types of feed, both ring die and flat die pellet mills will work. If you’re processing grass-feed or mixed feed, ring die is best.

Consider the animal type, oia atoa. You’ll want a thicker pressing die for animal feed to feed chickens and pigs, but you can use a thinner die for animals like sheep and cattle. This has to do with the diets of each respective animal.

Mana

Check the power rating for your feed pellet machine. This will determine the efficiency and output of the machine along with its production capacity.

How Do You Make Animal Feed Pellets?

Making animal feed pellets is quite simple. Before you get started, make sure you read the information included in the instruction manual for your machine quite carefully. You need to make sure you are adhering to all recommended safety guidelines before you start working. Aita ana'e, you run the risk of injuring yourself.

To begin making pellets, you need to gather your raw materials. Most animal feed pellets are made from peas, te to popaa, wheat, barley, oats, alfalfa, kelp, cultured yeast, fish meal, crab meal, salt, aragonite, e te tahi atu â. The exact ingredients you use will vary depending on which species of animal you are trying to target.

Shop wisely for these productsoften, you can get them at low prices during or immediately after the harvest season, even if you have to have them shipped to you. Make sure the ingredient you choose matches the recommended nutritional formula for the given species. Chickens, ei hi'oraa, need around 7% lysine, 16.5 ia 19% crude protein, 2% methionine, 3% crude fat, 3.5% calcium (this can vary), e 5% crude fiber.

Make sure your ingredients are balanced before you begin.

I muri iho, the steps will vary depending on what kind of feed pellet machine you are using.

Start by making your premix. The premix will include all the ingredients that are already powdery, like fish meal, flaxseed, and salt. Measure these out and combine them. You can store them for later use or use all of the premixes at once when you make your pellets. It’s up to you.

The quality of your ingredients will play a big role in the quality of your pellets. More often than not, people use raw materials like rice, animal meal, fish meal, soybean, and corn for their pellets. Depending on the audience you are marketing your livestock pellets too, you may find ways to use organically- or ethically sourced ingredients, oia atoa. You may be able to command a higher price when you sell feed pellets like this.

It is important to note that you should use as little fat as possible when making your pellets. If the raw material has large percentages of fat in it, it can damage the quality of the feed pellet and reduce the longevity of your feed pellet machine.

I muri iho, crush the whole grains. Use a feed grinder or, if you just have a small-scale operation, use a stone. You can then add your crushed material to the premix. Make sure the raw materials are more or less uniformly sized. Use a grinder to crush the material into fine particles. If you don’t, you may find that the feed pellets you produce aren’t of the right size or density.

Use a feed mixer to combine the whole grains with the premix. You can also mix them by hand if that’s easier, depending on the size of your operation.

You can then feed all of the mixed materials into your feed pellet machine. The machine will press them into pellets for you. Let them cool or use a pellet drying machine like a rotary dryer to cool them faster (this will also remove excess moisture).

If you plan on using your feed pellets right away, you don’t have to do too much else. You can simply feed them to your livestock! Aita ana'e, you will need to store the feed pellets in a covered bin. They should be good for several days to several weeks when stored in a cool, moisture-free environment.

Before making your feed pellets, ensure that your machine is in good working order. IT should be lubricated and maintained so that all rollers, dies, mixers, blades, and hammers are in the best possible condition. One important factor to consider before you start working is the amount of steam that exists before you put the raw material in the machine. The steam and moisture level needs to be properly optimized to make the pelletizing process successful.

How to Make a Feed Pellet Machine?

You can make your feed pellet machine, though it’s far easier just to buy a professional machine for many professionals, as it can be installed and serviced a bit easier.

To build your feed pellet machine, you’ll need to consider how it will be operated, what capacity it will be, and what your raw material will be. Most feed pellet machines can be operated by electric motors, gasoline engines, diesel engines, e aore râ, ta TE MAU API.

Remember that different materials need different types of raw materials. Pellet machines of different capacities have different powers, so their energy consumption varies. If you’re just interested in a pellet machine for home use, then a small capacity machine is fine. Tera râ,, if you’re planning on using the pellet machine even on a semi-regular basis, you should choose professional, store-bought, and large-capacity types.

To give you an idea of how to make a feed pellet machine that meets your needs, here are some common technical parameters of a flat die animal feed pellet machine.

Mana(Kw)

Pellet size(Te mau mana'o tauturu no te)

Die size(Te mau mana'o tauturu no te)

Output(Kg/h)

Diamension(Te mau mana'o tauturu no te)

Weight(Kg)

3

φ2.5-φ6

120

80-100

600×450×900

50

7.5

φ2.5-φ6

150

100-300

750×450×870

100

11

φ2.5-φ8

200

300-500

1150×530×750

150

15

φ2.5-φ8

250

400-700

1250×600×850

200

If you don’t have the right materials for building your own homemade feed pellet machine, you should just buy a store-bought model. More information on the best model is below!

Choose a reliable manufacturer for your feed pellet machine rather than making a homemade feed pellet machine. They’ll provide you with quality products through layers of testing and better after-sales service.

How to Make Floating Fish Feed Pellets?

You can use a dry-type fish feed extruder or a fish feed pellet mill to produce aquatic feed pellets for fish along with shrimp, crab, and other animals. These will have an excellent shape, nutrition, and texture.

To make them float and float for longer periods, all you need to do is make small extrusion degree adjustments when extrude the pellets.

The most common ingredients used in fish food pellet machines include reduced dust, wheat chaff, mustard cake, maize, cotton seeds, bone or fish powder, and innards.

Below is a diagram of how biomass pellet plants like feed pellet machines work to give you a better idea:

How to Use a Feed Pellet Machine for Beginners?

Here are a few more tips to help you use your feed pellet machine successfully.

Pre-Check All Materials for Debris

Make sure all hard objects are removed from raw materials before you feed them into the pellet machine. You would be amazed at what sorts of materials end up in the animal feed, from bits of metal to small pieces of plastic. Even small shards can be detrimental and cause damage to the main shaft, pohe, or roller.

If you don’t check these places for contaminants first, you may want to consider installing a tubular magnet inside the feed hopper. This should catch bits of metal to prevent them from damaging or contaminating the food.

Grind Materials First

Most flat dies and rollers in pellet machines are processed using high-heat treatment. There are many rags inside the die holes, so you should always grind the material thoroughly.

Pretreat Your Raw Materials

This won’t be necessary for all types of materials, but you may find that you need to treat super wet material before feeding it into the feed pellet machine. It would be around 14% ia 20% for the best results. Materials that are too dry won’t take shape well, while those too wet will cause the pellets to be loose and soggy.

Make sure the size of the raw material is less than the size of the hole size on the dies, oia atoa. This usually means that raw materials should be 5 mm or less. Aita ana'e, they can clog the holes and make your pellet production endeavors less efficient.

I te pae hopea, know that the adhesive force will determine how quickly you can make pellets with your machine. Some materials, like rice husk, have a very low adhesive force and need to be mixed with sawdust or other types of binders to make pellets. Others have lignin, which melts under high temperatures. Do your research before you start making pellets to end up with the best possible results!

Check the Thickness and Length of our Pellets

The thickness of your feed pellets will be determined by the hole size on your die, with the length determined by our slicer. No reira, it’s much easier to change the length size later on than it is the thickness.

You will find the slicer beneath the flat die, but in a ring die pellet machine, it will be installed outside the ring die. Tera râ,, you can adjust both types to get the ideal size. It’s better to be too short than too long if you’re making animal feed pellets for our usehowever if you plan on selling and transporting them, be a little long.

Once your pellets come out of the machine, they’ll be hot and steamy. You can dry and cool them by laying them out in an open area with good air circulation, or you can use a cooler machine. Cooling them quickly can make it easier for you to get them loaded into a truck for quick, convenient transport.

Don’t Shut Down Right Away.

Once you are done making pellets, resist the urge to just close up shop and walk away. Instead, there are a few steps you should take to keep your machine running as smoothly as possible.

Ei hi'oraa, you should add some mixed oil and feed materials to the pellet machine. Let it run for a couple of minutes. This will allow the die holes to fill with oil mixturethat way, you can start making pellets immediately the next time. It maintains the mold while also saving time.

You can loosen the adjusting screw and clean out the leftover materials as soon as this is done.

How to Maintain a Feed Pellet Machine?

In addition to the tips listed above, one of the best ways to make animal feed pellets is to regularly maintain your feed pellet machine.

A tahi, know that the temperature inside the pelletizing chamber can get extremely hot. Oia'toa, the roller undergoes intense pressure. It’s easy for them to overheat, and this can cause parts to malfunction over time. There’s no dust protector in most pellet machines, so you will need to clean the bearings and lubricate them with oil once every few hours or so.

After about eight hours of working time, the main shaft will need to be oiled. Not only that, but you should schedule a cleaning for your gearbox every six months. If you have a high level of heat in your gearbox, for whatever reason, try to increase the gear clearance for easier maintenanceand try to use better-quality gear oil.

How to Choose Pellets Die Diameter For Your Animal Feeds Manufacturing

For animal feed pellets making, choosing the correct pellets die diameter is on top priority, this will affect the animal feeding efficiency and nurtition, which will affect your ROI. Based on different animals, including fish feeds, rabbit, chicken, ducks, chicken, dogs, puaa, cows, horses, camels etc, please check our suggestions for feed pellets die.

choose-the-right-die-for-your-feed-pellet-machine

Which Kinds Of Pellets For Making ?

Our animal feed pellet machine can process various materials for different animals feed pellet making, we can also design simple and complete feed pellet production line based on customers requirements.

various-pellets-for-different-animal

This simple feed pellet production line include one stainless steel mixer, one stainless steel screw conveyor, and one feed pellet machine, simple line can achieve whole feed pellet production ,capacity from 100kgs/h to 4000kgs/h. We can also customize bigger capacity based on your needs.

Taichang Feed Pellet Machine Introduction

te maa tamaaraa puaatoro i te matini
moni hoo o te matini tamaaraa animala
matini faaamu moa
fish feedpoultry feed pellet machine pellet machine

A paraparau i te hoê taata aravihi