Август 12, 2023

6 Основни проблеми с влагата в ротационната сушилня и решения

6 Основни проблеми с влагата в ротационната сушилня и решения

6 Основни проблеми с влагата в ротационните сушилни и решения Въведение В света на индустриалните процеси ротационните сушилни играят жизненоважна роля за ефективното сушене на различни материали. Въпреки това, има случаи, когато съдържанието на влага в изсушения материал не отговаря на желаните изисквания. Тази статия разглежда факторите, допринасящи за този проблем и […]

6 Основни проблеми с влагата в ротационната сушилня и решения Прочети повече »

4 мерки за намаляване на топлинните загуби на ротационната сушилня

4 мерки за намаляване на топлинните загуби на ротационната сушилня

4 Мерки за намаляване на топлинните загуби на ротационната сушилня Принципът на работа на оборудването на ротационната сушилня е да изпарява влагата на суровината чрез топлообмен, така че да се постигне изсушаване. Следователно топлината е важна движеща сила за работата на сушилнята. Топлинните загуби на ротационната сушилня винаги възникват по време на

4 мерки за намаляване на топлинните загуби на ротационната сушилня Прочети повече »

анализ и оптимизиране на топлинния източник на промишлени сушилни

Анализ и оптимизиране на източници на топлина в промишлени сушилни

Анализ и оптимизиране на източника на топлина в промишлени сушилни Поради широката си гама от приложения промишлените сушилни могат да изсушават сложни материали. Промишлените сушилни имат различни изисквания за източник на топлина и оборудване за източник на топлина. След като материалът за сушене е определен, изборът на източник на топлина също се потвърждава. Видът на промишления източник на топлина

Анализ и оптимизиране на източници на топлина в промишлени сушилни Прочети повече »