6 opatření k vyřešení problému s únikem vzduchu z rotačního sušiče

6 Opatření k vyřešení problému s únikem vzduchu z rotačního sušiče

Rotační sušička je druh sušícího zařízení široce používaného v potravinářském, dřevařském, chemickém, farmaceutickém a jiném průmyslu. V procesu sušení materiálů, rotační sušička únik vzduchu je častým problémem. Únik vzduchu neovlivní pouze účinnost sušení, ale ovlivní také kvalitu sušení a dokonce bude mít negativní dopad na bezpečnost zařízení. Zde jsme pro vás uvedli 6 opatření k odstranění úniku vzduchu z rotační sušičky, doufáme, že vám to pomůže problém vyřešit.

1. Zkontrolujte těsnění rotační sušičky

těsnící deska bubnu rotační sušičky

Jednou z hlavních příčin úniku vzduchu z rotačního sušiče je stárnutí nebo poškozená těsnění. Proto zkontrolujte, zda těsnění je neporušené a pokud stárne nebo je poškozené, vyměňte těsnění včas, abyste zajistili těsnicí výkon.

2. Zkontrolujte kouřovod rotační sušičky

kouřovod rotační sušičky

Kouřovod sušičky je také místem, kde může docházet k úniku vzduchu rotační sušárny. Proto by měl být kouřovod pravidelně kontrolován na únik vzduchu. Pokud dojde k úniku vzduchu, je třeba kouřovod včas opravit nebo vyměnit.

3. Zkontrolujte buben rotační sušičky, abyste zastavili únik vzduchu rotační sušičky

rotační sušicí buben

Buben rotační sušičky je také místem, kde může docházet k úniku vzduchu. Pokud dojde k opotřebení nebo deformaci povrchu bubnu, může snadno dojít k úniku vzduchu. Proto je nutné pravidelně kontrolovat, zda je povrch bubnu hladký, a pokud dojde k opotřebení nebo deformaci, je potřeba buben včas vyměnit.

4. Zkontrolujte ventilátor rotační sušičky

rotační ventilátor sušičky

Možným zdrojem úniku vzduchu je také ventilátor rotační sušičky. Proto je nutné pravidelně kontrolovat, zda ve ventilátoru neuniká vzduch. Pokud dojde k úniku vzduchu, je nutné ventilátor včas opravit nebo vyměnit.

5. Nastavte objem vzduchu

Objem vzduchu v sušičce má také určitý vliv na problém úniku vzduchu rotační sušičky. Pokud je objem vzduchu příliš velký, může snadno dojít k úniku vzduchu. Proto lze objem vzduchu správně upravit, aby se snížil výskyt úniku vzduchu.

6. Pravidelná údržba

rotační sušička pravidelná údržba

Rotační sušička je vysoce výkonné pracovní zařízení, které vyžaduje pravidelnou údržbu, aby byl zajištěn normální provoz zařízení. Pravidelné čištění a údržba rotační sušičky může účinně snížit výskyt úniku vzduchu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Abychom vyřešili problém s únikem vzduchu rotační sušičky, musíme začít z mnoha aspektů, zkontrolovat těsnění, kouřovod, buben, ventilátor atd., vhodně upravit objem vzduchu a pravidelně provádět údržbu zařízení, abychom zajistili normální provoz sušicích zařízení a zlepšit účinnost a kvalitu sušení.

Promluvte si s odborníkem

Kontakt

Promluvte si s odborníkem

Kontakt