kroužková matrice a váleček stroje na pelety Tajemství trvanlivosti

Faktory ovlivňující životnost lisovacích nástrojů na výrobu pelet: Analýza materiálu, tvrdosti a provozních aspektů

Jako výrobci peletovacích strojů je nezbytné porozumět faktorům přispívajícím k trvanlivosti a optimální tvrdosti prstencové matrice a válečku, které jsou nejzranitelnějšími částmi těchto strojů. Tento článek prozkoumá aspekty, které způsobují a stroj na pelety prstencová matrice odolnější a ideální srovnání tvrdosti mezi prstencovou matricí a válečkem. Cílem je poskytnout srozumitelný, snadno srozumitelný a originální článek bez použití obskurního jazyka.

Proč je kroužek stroje na pelety odolnější?

1. Materiál prstencové matrice

kroužková matrice z nerezové oceli_

Kvalita materiálu: Životnost prstencové matrice je silně ovlivněna kvalitou jejího materiálu, typicky vyrobeného z vysoce kvalitní legované oceli nebo nerezové oceli.

Odolnost proti opotřebení: Hlavním důvodem selhání prstencové matrice je opotřebení vnitřního povrchu a otvorů matrice. Rozhodující je odolnost materiálu proti opotřebení, ovlivněná jeho metalurgickou strukturou, tvrdostí povrchu a chemickým složením. Zvýšení odolnosti proti opotřebení zahrnuje výběr správného materiálu a použití vhodných metod tepelného zpracování.

Odolnost proti korozi: Některé receptury krmiv uvolňují za vysokých teplot a tlaků kyselé látky, což vede ke korozi. K tomu jsou zapotřebí materiály s vysokou odolností proti korozi.

Odolnost proti lomu: Během peletovacího procesu jsou prstencové matrice vystaveny značnému tlaku, který může způsobit okamžité nebo postupné poškození vedoucí k únavovému selhání. Výběr materiálu, jeho tepelné zpracování a konstrukce otvorů v matrici jsou klíčovými faktory pro zvýšení odolnosti proti lomu.

Zvýšení tvrdosti prstencové matrice může zlepšit odolnost proti opotřebení, ale může snížit její odolnost proti lomu. Naopak materiály se silnou korozní odolností mohou mít nižší odolnost proti opotřebení a lomu. Proto je důležité vybrat materiál na základě konkrétních podmínek použití.

2. Pracovní prostředí

Stroje na pelety pracují ve vysokoteplotním, vysokotlakém a vysokorychlostním prostředí. Pokud je prstencová matrice vystavena těmto podmínkám po delší dobu, může se zdeformovat nebo prasknout a snížit tak její životnost. Adekvátní údržba, jako je odstranění zbytkového materiálu a úprava velikosti suroviny, je nezbytná pro zabránění vnitřnímu poškození.

3. Lidská činnost

vyměňovací kroužek stroje na pelety_

Nesprávné použití prstencové matrice může také vést k jejímu předčasnému opotřebení. To zahrnuje nedostatečné předprovozní kontroly nebo seřízení a přetěžování peletovacího stroje. Rozhodující je sladění konkrétních materiálů a jejich obsahu vlhkosti s vhodným kompresním poměrem prstencové matrice. Výrazné udržování mezery 0.1 mm až 0.3 mm mezi válečkem a prstencovou matricí ovlivňuje účinnost a životnost stroje.

Ideální tvrdost prstencových matric a válečků

Volba materiálu válečku

Materiál zvolený pro válec je stěžejní pro dlouhou životnost stroje. Přestože lineární rychlost válečku odpovídá rychlosti prstencového průvlaku, jeho menší průměr znamená, že se rychleji opotřebovává.

Pro synchronizaci výměny obou součástí by měla být tvrdost válečku o 5-6HRC vyšší než tvrdost prstence. K tomuto účelu se často používá legovaná ocel s vysokým obsahem uhlíku.

zlomený kroužek stroje na pelety_

Kompatibilita a opotřebení

Nepravidelné opotřebení prstencových matric znamená, že nové válečky spárované se starými prstencovými matricemi mají kratší životnost a je obtížné je seřídit. V ideálním případě by měly být nové raznice spárovány s novými válečky a staré raznice se starými válečky, aby se zachovaly těsné lícování a podobné mezery. To zajišťuje rovnoměrné rozložení napětí a efektivní výrobu.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že trvanlivost prstencového lisu peletovacího stroje závisí na kvalitě jeho materiálu, provozním prostředí a správné manipulaci. Ideální tvrdost prstencových matric a válečků by měla být vyvážená, přičemž váleček je o něco tvrdší, aby bylo zajištěno synchronizované opotřebení a dlouhá životnost. Pochopením a implementací těchto faktorů mohou výrobci optimalizovat efektivitu výroby a snížit náklady spojené s častými výměnami a údržbou.

Promluvte si s odborníkem

Kontakt

Promluvte si s odborníkem

Kontakt