Trendy indického trhu s hnojivy, výzvy a příležitosti

Indický trh s hnojivy: Trendy, výzvy a příležitosti

Indie má bohatou historii jako zemědělská země. Zemědělství hraje v ekonomice země klíčovou roli. Nejenže zajišťuje potravinovou bezpečnost Indie, ale také zaměstnává velkou část její populace.

Indický trh s hnojivy má obrovský význam při podpoře rostoucích zemědělských požadavků země. Je to jako základní kámen indického zemědělského průmyslu.

Tato zpráva poskytuje přehled indického trhu s hnojivy. Nabízí pohled na velikost svého trhu, trendy, aktuální výzvy a příležitosti.

Přehled indického trhu s hnojivy

přehled trhu s indickými hnojivy

Mladá historie indického průmyslu hnojiv sahá až do zelené revoluce v roce 1960. V průběhu let zažil několik vzestupů a pádů. Míru růstu ovlivňuje několik faktorů, jako je populační růst, rostoucí poptávka po potravinách a vládní programy.

V 2022, indický trh s hnojivy byla oceněna na 999.40 miliard INR. Očekává se, že do roku 1459.95 dosáhne hodnoty 2029 miliard INR. K tomuto růstu by došlo při CAGR 5.7 %.

I když se očekává, že Indie do roku 50 vyrobí 2026 milionů metrických tun hnojiv, bude záviset na ostatních zemích, pokud jde o jiné typy hnojiv.

Prognóza naznačuje, že indický dovoz hnojiv dosáhne objemu 8.5 milionu tun do roku 2026. Ročně by rostla o 4 %.

V indickém průmyslu hnojiv působí několik klíčových hráčů. Zahrnuje státní i soukromé subjekty. National Fertilizers, Rashtriya Chemicals & Fertilizers, Tata Chemicals a IFFCO je několik jmen.

Aktuální trendy indického trhu s hnojivy

Aktuální trendy indického trhu s hnojivy

  • V poslední době začala Indie vyváženě používat hnojiva. Vládní programy podporují používání draselných a fosforečných hnojiv ke zlepšení celkového zdraví půdy.
  • Vláda plánuje několik reforem v dotacích na hnojiva.
  • Zemědělci dávají přednost ekologickým hnojivům před chemickými hnojivy. Pomáhá snižovat dopad zemědělství na životní prostředí.
  • Indičtí farmáři přijímají přizpůsobené směsi hnojiv, které splňují specifické nutriční požadavky plodin a půdy.
  • Nárůst globální ceny hnojiv a narušení dodavatelského řetězce ovlivňují trh s hnojivy v Indii.

Výzvy indického průmyslu hnojiv

Závislost na státních dotacích

Závislost na státních dotacích

Indický trh s hnojivy je silně závislý na dotacích vlády. Tato pomoc je skutečně nezbytná k tomu, aby zemědělcům poskytla cenově dostupná hnojiva, ale pro vládu představuje obrovskou finanční zátěž.

Podle zprávy ruské společnosti přestaly dodávat hnojiva do Indie za zvýhodněné ceny. Nyní indická vláda nebude moci nakupovat fosforečnan amonný (DAP) z Ruska za nižší cenu. Určitě to zvýší dovozní náklady a dotační zátěž vlády.

Klíčovým bodem je, že dovoz hnojiv z Ruska činil během finančního roku 4.35-2022 asi 23 milionu metrických tun. Podle úředníků Rusko nabízelo DAP za 80 USD za tunu, ale současná cena je 570 USD za tunu na základě nákladů a dopravy. Tento nárůst ceny DAP je způsoben omezenými globálními dodávkami.

Vliv chemických hnojiv na životní prostředí

Vliv chemických hnojiv na životní prostředí

Další velkou výzvou pro indický trh s hnojivy je negativní dopad chemických hnojiv na životní prostředí. Podle zpráva Times of Indianadměrné používání chemických hnojiv způsobuje problémy, jako je znečištění vody a degradace půdy. Úřady proto prosazují ekologická a organická hnojiva.

Technologické omezení

Zatímco vládní iniciativy přinášejí četná zlepšení, průmysl potřebuje přijmout více inovací. Indický trh s hnojivy se musí zaměřit na inovace nových formulací hnojiv. Více investic do výzkumu a vývoje jim může pomoci splnit neustále se měnící požadavky zemědělského průmyslu a farmářů. 

Distribuce hnojiv

Distribuce hnojiv v Indii

Indický trh s hnojivy potřebuje rozsáhlé zlepšení ve své distribuční síti. Ve venkovských oblastech je včasný a cenově dostupný přístup k hnojivům velkou výzvou. Je nutné zlepšit přepravu a distribuci hnojení, aby se potvrdilo, že je zemědělci dostávají v případě potřeby.

Kontrola kvality

Identifikace a zrušení přítomnosti falšovaných hnojiv je další masivní překážkou růstu indického odvětví hnojiv. Kontrola kvality hnojiv v zemi potřebuje systémovou změnu.

Příkaz ke kontrole hnojiva, podle paragrafu 3 zákona o základních komoditách vyžaduje povinnou registraci pro výrobce, prodejce a dovozce hnojiv.

I když je pro kontrolu kvality hnojiv zavedeno několik zásad, je vyžadována další přísnost.

Příležitosti na indickém trhu s hnojivy

Příležitosti na indickém trhu s hnojivy

I když má indický průmysl hnojiv několik výzev, představují různé příležitosti.

Organická hnojiva

V posledních několika letech zaznamenala Indie výrazný růst ekologického zemědělství. V letech 2021–2022 země používala 4.73 milionu hektarů půdy pro ekologické zemědělství. Vláda zahájila různé programy na podporu ekologického zemědělství v Indii.

Parampargat Krishi Vikas Yojna je slibný program, který provozuje indická vláda. Přesto celková chlévská mrva vyprodukovaná v zemi může splnit pouze 3 % požadavků země. Je to vynikající příležitost pro začínající podniky v zemědělství investovat do linka na výrobu organických hnojiv a vyplňte mezeru.   

Technologické pokroky

Indické společnosti vyrábějící hnojiva využívají četné technologické pokroky. Společnost Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) spustila a Produkt nanotechnologie V roce 2019 provedli experimenty na minimalizaci používání chemických hnojiv uvedením produktů jako Nanozinek, měď a dusík.

Mnoho začínajících zemědělských podniků přichází v tomto odvětví se slibnými obchodní plány s hnojivy. Jedním z nich je například Ecofinix startup, který přeměňuje odpad na organické hnojivo. Tak

možnosti jsou v tomto odvětví nekonečné.

Exportní potenciál

Indie skutečně dováží určité druhy hnojiv, může se stát primárním vývozcem hnojiv. Podle statistik dosáhne produkce hnojiv 50 milionů tun do roku 2026.

Indické firmy vyrábějící hnojiva však potřebují více mezinárodní spolupráce, aby zvýšily svůj exportní potenciál. Kromě toho je pro splnění tohoto očekávání zásadní dodržování mezinárodních standardů kvality.

Řešení založená na datech

Vzhledem k tomu, že digitalizace je v Indii na vzestupu, společnosti vyrábějící hnojiva mají příležitost tuto technologii přijmout. Analytika založená na datech v zemědělském průmyslu může zemědělcům přinést řadu řešení založených na datech. 

Závěrečná slova

Indický trh s hnojivy výrazně roste díky vládním iniciativám a technologickému pokroku. Kromě toho obavy o životní prostředí mění způsob, jakým společnosti vyrábějící hnojiva fungují. Rostoucí poptávka po biopotravinách otevře hromadu příležitostí pro výrobce biohnojiv.

Související články: 

Analýza nákladů a zisku linky na výrobu organických hnojiv

analýza nákladů a zisku výrobní linky na organická hnojiva

Kolik stojí kompletní linka na výrobu organických hnojiv?

náklady na výrobní linku organických hnojiv

Konečný průvodce výrobní linky organických hnojiv v roce 2023

linka na výrobu organických hnojiv

Jak zahájit obchodní plán pro hnojiva v roce 2023?

obchodní plán hnojiva

Promluvte si s odborníkem

Kontakt

Promluvte si s odborníkem

Kontakt