příležitosti a výzvy pro organická hnojiva

Organické hnojivo: Podrobný průvodce jeho příležitostmi a výzvami

V posledních letech dramaticky vzrostla poptávka po organických hnojivech. I když pro to existuje několik důvodů, obavy o životní prostředí a nepříznivý účinek chemických hnojiv na zdraví jsou dva primární. Kromě toho náhlý nárůst cen chemických hnojiv přiměl zemědělce k přechodu na biohnojiva.

Tento blog zkoumá současné trendy globálního trhu s organickými hnojivy spolu s jeho příležitostmi a výzvami.

Globální trh s organickými hnojivy

Organické hnojivo Podrobný průvodce jeho příležitostmi a výzvami

Organická hnojiva jsou vyrobena ze zvířecího hnoje, minerálů, kompostu a rostlinných materiálů. Na rozdíl od chemických hnojiv uvolňují živiny postupně. Proto poskytují rostlinám stálou, ale trvalou výživu.

Jak ekologické zemědělství a zahradnictví získalo obrovskou popularitu, zvýšilo se také používání organických hnojiv.

Podle statistik, Globální trh s organickými hnojivy byl v roce 10.81 oceněn na 2022 miliardy dolarů. Do roku 2028 má přesáhnout 22.13 miliardy USD. Během tohoto prognózovaného období poroste trh s CAGR 12.1 %. 

trh s organickými hnojivy

Podle zprávy, Rostlinná organická hnojiva měla hlavní podíl na trhu v 2020.

Globální trendy organických hnojiv

Protože chemická hnojiva mají nepříznivé účinky na člověka a životní prostředí, lidé si osvojují postupy ekologického zemědělství. Spotřebitelé jsou připraveni zaplatit více za biopotraviny. Stručně řečeno, globální přijetí ekologického zemědělství zvyšuje poptávku po organických hnojivech.

Některé současné trendy na globálním trhu s organickými hnojivy jsou následující:

Globální trendy organických hnojiv

Vládní podpora

Vláda úřady po celém světě poskytují dotace a pobídky na podporu ekologického zemědělství. Koneckonců, lidé si stále více uvědomují kvalitu potravin, které konzumují.

Vlády neposkytují pouze finanční podporu, ale také regulační rámce na podporu používání biologických hnojiv.

Technologické pokroky

Průmysl organických hnojiv prochází několika technologickými pokroky. Odpovědné orgány provádějí různé výzkumy a vývoj, aby vyráběly účinná, ale účinná přírodní hnojiva.

Organická hnojiva: výzvy a příležitosti

Organická hnojiva přicházejí s různými příležitostmi a značným podílem výzev. Pojďme se o nich něco dozvědět.

příležitosti

Výhody pro životní prostředí

Organická hnojiva jsou šetrná k životnímu prostředí. V moderním zemědělství tedy hrají významnou roli. Protože tato hnojiva obsahují rostlinný materiál, hnůj a kompost, jsou biologicky odbouratelná.

Na rozdíl od chemických hnojiv minimalizují riziko kontaminace podzemních vod a degradace půdy. Chemická hnojiva poškozují kvalitu vody vodních útvarů v důsledku chemického namáhání. 

Udržitelné zemědělství

Organická hnojiva jsou také prospěšná pro zdraví půdy, protože podporují mikroorganismy v půdě, které podporují zdravý a udržitelný půdní ekosystém.

Tato hnojiva podporují udržitelné zemědělské postupy. Časem zlepšují zdraví a úrodnost půdy. Půda si díky tomu udrží vlhkost a živiny po dlouhou dobu.

Minimalizuje závislost na chemikáliích

Organická hnojiva snižují závislost farmářů na syntetických chemikáliích a pesticidech. Výsledkem je menší dopad na životní prostředí.

Výroba chemických hnojiv zahrnuje spalování fosilních paliv při vysoké teplotě. Uvolňuje oxid uhličitý v podstatném množství, které přispívá k emisím skleníkových plynů.

Poptávky na trhu

Poptávka po biopotravinách neustále roste. Farmáři, kteří provozují ekologické zemědělství, proto mohou těžit z prémiových cen svých zemědělských produktů. Společnosti, které vyrábějí hnojiva, mohou této příležitosti využít. Mohou vyrábět biohnojiva, aby uspokojili rostoucí poptávku.

Výzvy

Variabilita živin

Vzhledem k tomu, že organická hnojiva mají nekonzistentní živiny, zajištění konzistentního přísunu živin pro plodiny může být náročné. V důsledku toho je velmi důležité pečlivé sledování a přizpůsobení aplikace.

Skladování a manipulace

Skladování a manipulace jsou dvě hlavní výzvy organických hnojiv. Protože obsahují hnůj a kompost, jsou objemné. Navíc tato hnojiva představují riziko kontaminace.

Organická hnojiva, zejména ta, která jsou vyrobena z živočišných zdrojů, mají zápach, patogeny a další kontaminanty. V důsledku toho potřebují správné skladování a manipulaci.

Požadavky certifikátů

Jednotlivci, kteří chtějí prodávat produkty jako ekologické, musí dodržovat přísné normy. Budou muset být zapojeni do několika kontrol dodržování předpisů a papírových kontrol.

Rozsah podnikání v oblasti organických hnojiv? Je to ziskové?

Rozsah podnikání s organickými hnojivy Je to ziskové

Pokud uvidíte statistiky globálního trhu s organickými hnojivy, bude to pro vás vypadat slibně. V příštích letech se z něj stane velký průmysl. Přesto vyrábíme dostatečné organické hnojivo? Odpověď je ne.

Severní Amerika, Asie a Tichomoří, Evropa a LAMEA jsou hlavními trhy pro organická hnojiva. Takže pro toto podnikání je velký prostor. Kromě toho má obchod s organickými hnojivy relativně nízkou konkurenci.

Než se pustíte do tohoto podnikání, zvažte následující věci. 

Zkontrolujte poptávku ve vaší oblasti

Přestože poptávka po organických hnojivech roste, musíte prozkoumat svůj cílový trh. Zjistěte, zda mají zemědělci zájem o ekologické zemědělství a zda lidé chtějí nakupovat biopotraviny.

Vytvořte si správný obchodní plán pro hnojiva

Udělejte komplexní podnikatelský plán to zahrnuje odhad investičních nákladů, cenu dodávky surovin, náklady na nastavení továrny, výběr zařízení na výrobu hnojiv a provozní náklady.

Investujte do linky na výrobu kvalitních hnojiv

Investujte do kvality linka na výrobu hnojiv zajistit efektivní provoz a konzistenci výroby. Musí zahrnovat fermentační zařízení, drtič, granulační zařízení, mixér, prosévací zařízení, chladicí zařízení, sušící stroj, potahovací zařízení a automatické balicí zařízení.

Pro nákup těchto strojů si vždy vybírejte renomovaného a zkušeného výrobce. V závislosti na výrobní kapacitě, cena linky na výrobu organických hnojiv se může pohybovat mezi 30,000 300,000 a XNUMX XNUMX $.

Marketing a distribuce

Prodej a ziskovost vašeho podnikání v oblasti organických hnojiv závisí do značné míry na vaší marketingové a distribuční síti. Je důležité vybudovat pevné vztahy s místními farmáři. Prodávejte svůj produkt cílové skupině všemi možnými prostředky. Můžete využít jak konvenční, tak digitální marketingové metody.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Organická hnojiva jsou šetrná k životnímu prostředí a nabízejí řadu příležitostí pro udržitelné zemědělství a zahradnictví. Nepochybně přicházejí s určitými výzvami. Z dlouhodobého hlediska jsou však prospěšné pro životní prostředí, ekonomiku a zdraví lidí.

V tomto článku jsme se dozvěděli o rostoucí poptávce po organických hnojivech. Nebude špatné zmínit, že zemědělci mohou využít potenciál biohnojiv a pěstovat plodiny organicky, aby zvýšili svůj příjem.

Na druhou stranu jednotlivci a společnosti, které chtějí vstoupit do výroby organických hnojiv, mohou využít poptávku po biopotravinách. Je to slibný trh, který může být podstatně přínosný.

Promluvte si s odborníkem

Kontakt

Promluvte si s odborníkem

Kontakt